Prvo javno slušanje Sistemska rešenja u životnoj sredini

Odbor za zaštitu životne sredine je, na osnovu odluke donete na Drugoj sednici, održanoj 20. oktobra 2016. godine,  dana 1. novembra održao Prvo javno slušanje na temu: „Sistemska rešenja u životnoj sredini – Srbija 2017-2027 – definisanje problemaˮ.

img_20161101_110528

Ovo javno slušanje je prvo u nizu koje će Odbor organizovati u narednom periodu kako bi za svim zainteresovanim akterima definisao probleme i propuste koji trenutno postoje u oblasti životne sredine.  Na ovom javnom slušanju fokus je bio na upravljanju otpadom.

Javnom slušanju su prisustvovali: dr Branislav Blažić, predsednik Odbora i članovi Odbora: Sonja Vlahović, Vladimir Petković, Ivana Stojiljković, Ivana Nikolić, Borka Grubor, Miloš Bošković, Jasmina Karanac, Goran Čabradi i zamenici članova Odbora: Svetlana Nikolić Pavlović, Milena Turk i Nada Lazić, kao i narodni poslanici: Predrag Jelenković i Olena Papuga.

Učesnici javnog slušanja, bili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Direkcije za upravljanje otpadom, Privredna komora Zelene Srbije, Privredne komore Beograda, Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Udruženja reciklera Srbije, Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada i brojnih kompanija koje posluju u oblasti (privatnih i javnih preduzeća), kao i organizacija civilnog društva.

img_20161101_110521

Dr Branislav Blažić, predsednik Odbora, u uvodnim napomenama je rekao da je namera Odbora da, kroz seriju javnih slušanja, ukaže na potrebu donošenja potpuno novih zakona u oblasti životne sredine. Prvi korak predstavlja definisanje problema, nakon čega sledi predlaganje promena u cilju rešavanja navedenih problema, dok bi poslednju fazu činilo donošenje novih zakona.

S obzirom na temu javnog slušanja i potrebu definisanja problema, rekao je da neće biti uvodnih izlaganja, već da će se odmah preći na iznošenje konkretnih problema. Istakao je da su izmene i dopune zakona koje su prethodnih godina donošene od njih načinile glomazne i nesistematične dokumente, teško primenljive u praksi. Kako bi se što sistematičnije pristupilo rešavanju problema koji postoje, na prvom javnom slušanju će biti nabrojani i definisani problemi u oblasti upravljanja otpadom,  funkcionisanja deponija i reciklaže (učesnici javnog slušanja mogu Odboru dostaviti i u pisanom obliku svoje viđenje problema). Ukazao je na to da je do sada je o svemu ovome bilo mnogo razgovora, ali je malo šta zaista urađeno, pa je sad prilika da se čitavoj problematici priđe na direktan i operativan način.

U diskusiji su učestvovali brojni prisutni.

img_20161101_110547

Predsednik Odbora je zahvalio svima na učešću i rekao da će najpre svi problemi pobrojani u diskusiji biti popisani i objedinjeni, a onda sledi iznalaženje načina na koji je probleme moguće rešiti. Ono što već sad može da se izdvoji kao jedan od ključnih problema jeste funkcionisanje javnih komunalnih preduzeća. Kao drugi problem bi se mogao izdvojiti sistem sakupljanja sekundarnih sirovina. Naveo je da tokom diskusije nije izneto mnogo konkretnih i jasno definisanih problema, nego su više iznošeni uopšteno (npr. ovog puta niko nije dotakao temu opasnog otpada, farmaceutskog, medicinskog itd, kao ni temu regionalnih deponija), ali će u nastavku biti prilike i za to. Na kraju je naveo da će svi učesnici javnog slušanja biti na vreme obavešteni o datumu održavanja narednog javnog slušanja Odbora.