Прво јавно слушање Системска решења у животној средини

Одбор за заштиту животне средине је, на основу одлуке донете на Другој седници, одржаној 20. октобра 2016. године,  дана 1. новембра одржао Прво јавно слушање на тему: „Системска решења у животној средини – Србија 2017-2027 – дефинисање проблемаˮ.

img_20161101_110528

Ово јавно слушање је прво у низу које ће Одбор организовати у наредном периоду како би за свим заинтересованим актерима дефинисао проблеме и пропусте који тренутно постоје у области животне средине.  На овом јавном слушању фокус је био на управљању отпадом.

Јавном слушању су присуствовали: др Бранислав Блажић, председник Одбора и чланови Одбора: Соња Влаховић, Владимир Петковић, Ивана Стојиљковић, Ивана Николић, Борка Грубор, Милош Бошковић, Јасмина Каранац, Горан Чабради и заменици чланова Одбора: Светлана Николић Павловић, Милена Турк и Нада Лазић, као и народни посланици: Предраг Јеленковић и Олена Папуга.

Учесници јавног слушања, били су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Покрајинског секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Секретаријата за заштиту животне средине, Дирекције за управљање отпадом, Привредна комора Зелене Србије, Привредне коморе Београда, Одбора за животну средину и ванредне ситуације у Сталној конференцији градова и општина, Удружења рециклера Србије, Српске асоцијације рециклера амбалажног отпада и бројних компанија које послују у области (приватних и јавних предузећа), као и организација цивилног друштва.

img_20161101_110521

Др Бранислав Блажић, председник Одбора, у уводним напоменама је рекао да је намера Одбора да, кроз серију јавних слушања, укаже на потребу доношења потпуно нових закона у области животне средине. Први корак представља дефинисање проблема, након чега следи предлагање промена у циљу решавања наведених проблема, док би последњу фазу чинило доношење нових закона.

С обзиром на тему јавног слушања и потребу дефинисања проблема, рекао је да неће бити уводних излагања, већ да ће се одмах прећи на изношење конкретних проблема. Истакао је да су измене и допуне закона које су претходних година доношене од њих начиниле гломазне и несистематичне документе, тешко применљиве у пракси. Како би се што систематичније приступило решавању проблема који постоје, на првом јавном слушању ће бити набројани и дефинисани проблеми у области управљања отпадом,  функционисања депонија и рециклаже (учесници јавног слушања могу Одбору доставити и у писаном облику своје виђење проблема). Указао је на то да је до сада је о свему овоме било много разговора, али је мало шта заиста урађено, па је сад прилика да се читавој проблематици приђе на директан и оперативан начин.

У дискусији су учествовали бројни присутни.

img_20161101_110547

Председник Одбора је захвалио свима на учешћу и рекао да ће најпре сви проблеми побројани у дискусији бити пописани и обједињени, а онда следи изналажење начина на који је проблеме могуће решити. Оно што већ сад може да се издвоји као један од кључних проблема јесте функционисање јавних комуналних предузећа. Као други проблем би се могао издвојити систем сакупљања секундарних сировина. Навео је да током дискусије није изнето много конкретних и јасно дефинисаних проблема, него су више изношени уопштено (нпр. овог пута нико није дотакао тему опасног отпада, фармацеутског, медицинског итд, као ни тему регионалних депонија), али ће у наставку бити прилике и за то. На крају је навео да ће сви учесници јавног слушања бити на време обавештени о датуму одржавања наредног јавног слушања Одбора.