Ulaganje i vrednovanje biodiverziteta i usluga ekosistema za održivi razvoj

U Novom Sadu je od 17. do 18. aprila organizovan regionalni simpozijum  “Ulaganje i vrednovanje biodiverziteta  i usluga ekosistema za održivi razvoj: Naučene lekcije i buduće smernice”. Simpozijum i okrugli sto je organizovao GIZ Otvoreni regionalni fond za biodiverzitet u  partnerstvu sa Zavodom za zaštitu prirode Vojvodine, a uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Cilj skupa je bio da se obezbedi forum za donosioce odluka, planere, praktičare i istraživače kako bi razmenili iskustva, najbolje prakse i naučene lekcije u pružanju usluga ekosistema, kao i studije slučaja procene i korišćenja  nalaza  u procesu donošenja odluka u Jugoistočnoj Evropi.

Nažalost, poslanici neformalne Zelene poslaničke grupe su bili sprečeni da prisustvuju zbog održavanja važne sednice u tom danu, ali je predstavnica sekretarijata ZPG Marija Mutić učestvovala na skupu i preneće svoja zapažanja i korisne materijale poslanicima na sledećem sastanku.

Simpozijum je  bio usmeren na razmenu informacija i tehničkih znanja o ekosistemskim uslugama, dok su na okruglom stolu  formulisane regionalne preporuke  o upotrebi koncepta vrednovanja ekosistemskih usluga u osnaživanjz koncepta održivog razvoja i  planiranju  biodiverziteta u regionu Jugoistočne Evrope.

Studija slučaja – Bosutske šume

Neki od zaključaka simpozijuma su:

  • da je vrednovanje ekosistemskih usluga koristan alat jer postoji potreba za generisanjem dokaza o višestrukom značaju biodiverziteta i usluga prirode za one koji razvijaju planove i donose odluke, kao i za ostale zainteresovane strane (posebno lokalne samouprave)
  • vrednovanje ekosistemskih usluga može promovisati međusektorsku saradnju i dijalog. Između sektora koji zavise, utiču i upravljaju biodiverzitetom, ekosistemske usluge mogu biti platfoma za zaštitare da prošire svoj uticaj, da unaprede komunikaciju i pronađu nove publike.
  • vrednovanje ekosistemskih usluga može biti put za integrisanje usluga prirode u ostale politike i procese planiranja kao što su budžeti, procene investicija, praktične politike, korporativno planiranje i izveštavanje…

Simpozijum je prenošen preko Interneta, a snimak je dostupan ovde.