Улагање и вредновање биодиверзитета и услуга екосистема за одрживи развој

У Новом Саду је од 17. до 18. априла организован регионални симпозијум  “Улагање и вредновање биодиверзитета  и услуга екосистема за одрживи развој: Научене лекције и будуће смернице”. Симпозијум и округли сто је организовао ГИЗ Отворени регионални фонд за биодиверзитет у  партнерству са Заводом за заштиту природе Војводине, а уз подршку Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

Циљ скупа је био да се обезбеди форум за доносиоце одлука, планере, практичаре и истраживаче како би разменили искуства, најбоље праксе и научене лекције у пружању услуга екосистема, као и студије случаја процене и коришћења  налаза  у процесу доношења одлука у Југоисточној Европи.

Нажалост, посланици неформалне Зелене посланичке групе су били спречени да присуствују због одржавања важне седнице у том дану, али је представница секретаријата ЗПГ Марија Мутић учествовала на скупу и пренеће своја запажања и корисне материјале посланицима на следећем састанку.

Симпозијум је  био усмерен на размену информација и техничких знања о екосистемским услугама, док су на округлом столу  формулисане регионалне препоруке  о употреби концепта вредновања екосистемских услуга у оснаживањз концепта одрживог развоја и  планирању  биодиверзитета у региону Југоисточне Европе.

Студија случаја – Босутске шуме

Неки од закључака симпозијума су:

  • да је вредновање екосистемских услуга користан алат јер постоји потреба за генерисањем доказа о вишеструком значају биодиверзитета и услуга природе за оне који развијају планове и доносе одлуке, као и за остале заинтересоване стране (посебно локалне самоуправе)
  • вредновање екосистемских услуга може промовисати међусекторску сарадњу и дијалог. Између сектора који зависе, утичу и управљају биодиверзитетом, екосистемске услуге могу бити платфома за заштитаре да прошире свој утицај, да унапреде комуникацију и пронађу нове публике.
  • вредновање екосистемских услуга може бити пут за интегрисање услуга природе у остале политике и процесе планирања као што су буџети, процене инвестиција, практичне политике, корпоративно планирање и извештавање…

Симпозијум је преношен преко Интернета, а снимак је доступан овде.