Upravljanje otpadom i rodna ravnopravnost – infografika

Ujedinjene nacije  su kao 12. cilj od 17 ciljeva održivog razvoja (The Sustainable Development Goals – SDGs) koji se sprovodi kroz Agendu za održivi razvoj do 2030. (Agenda 2030) definisale odgovornu potrošnju i proizvodnju. U skladu sa tim smo pripremili infografiku koja pojašnjava rodni aspekt upravljanja otpadom u domaćinstvima i važnost reciklaže.

Postizanje privrednog rasta i održivog razvoja nalaže hitno smanjenje našeg uticaja na životnu sredinu, koje će se postići promenom načina na koji proizvodimo i trošimo proizvode i resurse. Poljoprivreda je najveći potrošač vode u svetu, a za navodnjavanje danas se troši skoro 70% ukupnih slatkih voda koje su adekvatne za ljudsku upotrebu.

Efikasno upravljanje zajedničkim prirodnim resursima i način na koji odlažemo toksični otpad i zagađivače predstavljaju važne rezultate zadate za postizanje ovog cilja. Podsticanje privrede, preduzeća i potrošača da recikliraju i smanje količinu otpada jednako je važno, kao i pomoć zemljama u razvoju da se okrenu održivijim obrascima potrošnje do 2030. godine.

Veliki broj ljudi u svetu i dalje troši premalo da bi se zadovoljile čak i osnovne potrebe. Isto tako, bitno je utvrditi količinu bačene hrane po glavi stanovnika na nivou maloprodaje i potrošača, što bi doprinijelo postizanju efikasnog lanca proizvodnje i snabdevanja. To može doprineti ispravnosti hrane i pomoći nam da pređemo na privredu koja efikasnije koristi resurse.