Управљање отпадом и родна равноправност – инфографика

Уједињене нације  су као 12. циљ од 17 циљева одрживог развоја (The Sustainable Development Goals – SDGs) који се спроводи кроз Агенду за одрживи развој до 2030. (Агенда 2030) дефинисале одговорну потрошњу и производњу. У складу са тим смо припремили инфографику која појашњава родни аспект управљања отпадом у домаћинствима и важност рециклаже.

Постизање привредног раста и одрживог развоја налаже хитно смањење нашег утицаја на животну средину, које ће се постићи променом начина на који производимо и трошимо производе и ресурсе. Пољопривреда је највећи потрошач воде у свету, а за наводњавање данас се троши скоро 70% укупних слатких вода које су адекватне за људску употребу.

Ефикасно управљање заједничким природним ресурсима и начин на који одлажемо токсични отпад и загађиваче представљају важне резултате задате за постизање овог циља. Подстицање привреде, предузећа и потрошача да рециклирају и смање количину отпада једнако је важно, као и помоћ земљама у развоју да се окрену одрживијим обрасцима потрошње до 2030. године.

Велики број људи у свету и даље троши премало да би се задовољиле чак и основне потребе. Исто тако, битно је утврдити количину бачене хране по глави становника на нивоу малопродаје и потрошача, што би допринијело постизању ефикасног ланца производње и снабдевања. То може допринети исправности хране и помоћи нам да пређемо на привреду која ефикасније користи ресурсе.