Za zdravu životnu sredinu

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kroz rad Zelene poslaničke grupe u borbi i doprinosu za zdravu životnu sredinu!

Zelena poslanička grupa

Neformalna Zelena poslanička grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije, na seminaru održanom u Beogradu, izdvojila je tri prioritetne teme koje će biti okosnica u radu ove neformalne poslaničke grupe, a to su: borba protiv klimatskih promena, zalaganje za smanje zagađenja i saradnja sa lokalnim samoupravama na rešavanju pitanja problema u oblasti životne sredine.

Neformalna Zelena poslanička grupa privukla je veliko interesovanje narodnih poslanika i poslanica, najveće za svojih 12 godina postojanja i rada i okupila je više od 30 članova iz različitih poslaničkih grupa. Svi oni su posvećenim zajedničkom cilju, a to je ZDRAVA ŽIVOTNA SREDINA.

Svesni činjenice da je Srbija trenutno među najzagađenijim zemljama Evrope, što je posledica višedecenijskih nagomilanih, a nerešenih problema i nedovoljnih ulaganja, članovi ZPG složili su se da stanje životne sredine mora da bude jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije a na korist i dobrobit svih građana.

Budući da je zdrava životna sredina jedna od tekovina Evropske Unije, povećanje ulaganja u zaštitu životne sredine nije samo potreba već i obaveza Srbije čije je strateško opredeljenje Evropska Unija, rečeno je na seminaru Zelene poslaničke grupe. Učesnici seminara izrazili su očekivanje da tokom ove godine Srbija otvori Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene i započeti pregovore. Takođe Srbiju čeka i donošenje Zakona o klimatskim promenama za koji postoji nacrt a članovi ZPG izrazili su interesovanje u kojoj fazi izrade je nacrt zakona i kada će se predlog zakona naći u skupštinskoj proceduri.

Nada Lazić

Jedan od zaključaka seminara je da se budi svest javnosti o značaju očuvanja životne sredine ali je takođe istaknuta i značajna uloga narodnih poslanika na zagovaranju javnih politika koje se odnose na građane kao i pokretanje komunikacije i procesa dijaloga sa građanima kada je u pitanju životna sredina. Takođe jedan od zaključaka je da mlade ljude treba edukovati kako da čuvaju životnu sredinu, a starije kažnjavati za njeno narušavanje i ugrožavanje!

Jedan od prioriteta svakoga od nas pojedinačno treba da bude zalaganje za odgovoran pristup životnoj sredini i prirodi jer zdrava životna sredina doprinosi preventivi i zaštiti zdravlja stanovništva. U vreme velikih pandemija kakva je i ova sa virsom COVID 19 čovek nije samo žrtva već i njen uzročnik, jer uništavanjem životne sredine mi narušavamo balans u prirodi i na taj način podstičemo pojavu i razvoj novih i nepredvidivih pojava i bolesti. Ne smemo smetnuti sa uma da životna sredina i očuvana priroda i biodiverzitet predstavljaju i ogroman ekonomski potencijal jedne zemlje.

Jasmina Karanac, koordinatorka Zelene poslaničke grupe

 

Realizaciju ove aktivnosti podržala je Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNPD) u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine”, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).