ZPG uspostavlja regionalnu saradnju

U četvrtak, 17. decembra neformalna Zelena poslanička grupa (ZPG) u Narodnoj skupštini je inicirala regionalni sastanak sa koleginicama i kolegama poslanicima iz parlamenata Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Sastanak je održan na digitalnoj platformi ZOOM sa tim da su članice i članovi ZPG zajednički učestvovali iz sale 3 Doma Narodne skupštine. Tema sastanka je bila osnivanje regionalne mreže zelenih poslanika i poslanica i pokretanje intenzivnije regionalne saradnje. Sastanak je organizovan uz podršku neformalnog sekretarijata ZPG i Misije OEBS u Srbiji.

Na samom početku Lidija Radulović iz neformalnog sekretarijata je otvorila sastanak rečima „ Na izmaku ove nesvakidašnje godine u kojoj se mnogo govorilo upravo o zaštiti prirode imam čast da vodim ovaj današnji važan virtuelni skup.“ Pozdravila je sve učesnice i učesnike iz čitavog regiona kao i predstavnike i predstavnice nacionalnih OEBS Misija.

Na samom otvaranju učesnice i učesnike je pozdravila gđa. Sonja Liht citirajući Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija Antonia Gutareša koji je pre neki dan najavio da „ulazimo u vanredno stanje što se tiče stanja klime na našoj planeti“. Podsetila je na napore koji suuloženi da čitav region zajednički krene u promenu ekološke svesti i politika, pre svega novih energetskih politika. Istakla je zadovoljstvo što su mnogi pomogli da se na dnevni red stave teme kao što je energetska efikasnost. Skrenula je pažnju na to da sofijski dogovor predstavlja ozbiljnu integraciju Zapadnog Balkana u zelenu agendu EU. Pozvala je poslanike i psolanice da ulože napor i da na promenama rade isto tako kao i institucije EU.

Zatim je govorila narodna poslanica i koordinatorka Zelene poslaničke grupe Dubravka Filipovski koja je navela da je u Narodnoj skupštini prisutna nova energija i veliko interesovanje za rad u oblasti životne sredine. „Važno je što smo se okupili sa željom da napravimo mehanizme saradnje koji bi nam pomogli u implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan“. Takođe je navela da Parlamenti treba da budu na prvoj liniji u zastiti zivotne sredine i implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan.

Duška Dimović

Predavanje o klimatskim promenama je održala Duška Dimović iz WWF Adria – Srbija (Svetske organizacije za prirodu). Ona je iznela nekoliko upozoravajućih podataka i napomenula poslanicima da je potrebno hitno doneti Zakon o klimatskim promenama. Takođe neophodna je i snažna kampanja podizanja svesti o klimatskim promenama. Duška je navela da su klimatske promene globalna tema pa samim tim i regionalna. „2014. vode koje su plavile su stizale sa različitih strana i protiv klimatskih promena se moramo boriti zajedno.“


Nakon predvanja Lidija je predstavila rezultate ankete koju su učesnici prilikom registracije popunjavali Navela je da je 70% učesnika reklo da do sada nije bilo nagažovano na programima regionalne saradnje i da smatra da je važno regionalno povezivanje. Kao vidovi saradnje navedeni su intenzivna međusobna komunikacija, regionalni sastanci, paneli, događaji, razmena ideja, zajednička borbu, razmena iskustava, ekspertize, umrežavanje i pokretanje inicijativa. Mnogi od učesnika su se u odgovorima osvrnuli na dobre prakse lokalnih samouprava, a 89% njih je smatralo da je potrebno formirati telo koje bi koordiniralo aktivnostima.

Maja Moračanin

Maja Moračanin iz Severne Makedonije je pozdravila skup. Navela je da je u Sobranju oformljena Zelena poslanička grupa i da joj se priključilo 39 poslanika i poslanica. Zajedno s anjima je i organizacija O2 koja pomaže u radu. Podržala je osnivanje koordinacionog tela kao neke vrste radne grupe i predložila da budu po dva predstavnika/predstavnice iz svakog Parlamenta.

Lazar Prodanović

Lazar Prodanović iz Bosne i hercegovine se podsetio prvih koraka u regionalnoj saradnji kada su organizovane posete poslanika parlamentima. Istakao je da je saglasan sa formiranjem koordinacionog tima i da će sa koelgama koji su danas bili sprečeni da prisustvuju, dogovoriti ko će ih predstavljati. Napomenuo je da bi bilo dobro uključiti i poslanike iz entiteskih skupština u aktivnosti, oko čega su se svi složili.
Dubravka Filipovski u ime neformalne ZPG je pozdravila predloge i dodala da je potreban memorandum o saradnji kao i plan aktivnosti.

Nakon diskusije i izlaganja Lazara Prodanovića BiH, Maje Moračanin (S. Makedonija) i Dubravke Filipovski (Srbija) dogovoreno je sledeće:

  • Da svaka nacionalna zelena poslanička grupa do kraja naredne nedelje, 24.12 predloži dva predstavnika za učešće u regionalnom telu;
  • Da se zatim formira regionalno telo koje bi činili 8 poslanika/ca i predstavnici NVO koje pomažu poslaničkim grupama (BFPE, O2, CMV…);
  • Da se izradi i usaglasi memorandum o saradnji i pravila rada i komunikacije kao i ime za mrežu (januar 2021);
  • Da se započne sa kreiranjem plana aktivnosti (januar 2021) – predlog da ZPG u Srbiji napravi draft koji bi zajednički usaglasili;
  • Da teme nabrojane u Zelenoj agendi za Zapadni Balkan budu prioritet rada;
  • Takođe je dogovoreno da se uspostave kontakti sa parlamentima zemalja iz regiona koje su u EU – da mreža ostane otvorena za prijem novih članova (čim se formira grupa)
Članovi ZPG u sali 3 Doma Narodne skupštine

Regionalnom sastanku iz neformalne ZPG prisustvovali su poslanici: Dubravka Filipovski, Žarko Bogatinović, Milija Miletić, Tomislav Janković, Nataša Jovanović, Petar Vesović, Danijela Veljović, Bratimir Vasiljević, Samira Ćosović, Milan Urošević i Boris Bursać.