О нама

О Зеленој посланичкој групи

Препознајући потребу за успостављаљем свеобухватног и одрживог „зеленог дијалога” међу различитим заинтересованим странама, као и подизањем тема из области заштите животне средине у процесу доношења одлука, у Народноj скупштини Републике Србије новембра 2009. године основана је неформална Зелена посланичка група.

Зелена посланичка група (ЗПГ) није формално тело НСРС, већ је неформална парламентарна коалиција која отвара могућност да се створи шири политички консензус у зеленим политикама одржавајући независност Групе од појединачних циљева политичких странака. Чине је народни посланици и посланице из различитих странака посвећени темама заштите животне средине и одрживог развоја, који активно раде на промоцији и прихватању европских стандарада и норми у овој области.

Циљ ЗПГ је да теме заштите животне средине и одрживог развоја добију приоритет и нађу се у фокусу приликом одлучивања кроз побољшање парламентарног рада у области ових политика, законских прописа и комуникације са заинтересованим странама и грађанима.

Основана је у новембру 2009. године, њен рад је обнављан са сваким следећим скупштинским сазивом, а чланство у ЗПГ је добровољно. Пример је окупљања посланика око теме и доказује да област животне средине не познаје политичке боје и границе. Јачањем посланика кроз четири скупштинска сазива створили смо и настављамо да стварамо „заговорнике политике заштите животне средине” унутар политичких партија, који касније директно или индиректно утичу на бољи правни оквир у овој области.

До данас је у раду ЗПГ учествовало преко 80 народних посланика и посланица, који су имали и имају прилику да усаврше своја знања и вештине, успоставе сарадњу са колегама и колегиницама из региона, као и да покрену дијалог са организацијама цивилног друштва које се баве темама заштите животне средине.

По угледу на колеге из Народне скупштине, слична неформална група – Зелена парламентарна група основана jе и у Скупштини АП Војводине током 2009, а обновила је рад октобра 2013, a затим и јануара 2017. године. Група је усвојила пословник о раду и њен рад је институционализован у оквиру рада Скупштине Војводине.

Секретаријат Зелене посланичке групе заједнички чине две невладине организације, Центар модерних вештина и Београдски фонд за политичку изузетност, које су и иницирале формирање прве неформалне групе посланика у Народној скупштини Републике Србије 2009. године.

Активности наше две организације у раду са посланицима, довеле су до тога да сами посланици, чланови ове неформалне групе, једногласно договоре да обављамо функцију Секретаријата. Кроз досадашњи рад и ми смо учили и развијали се, унапређивали своје знање о процедурама Народне скупштине, раду скупштинских служби, али и прилагођавали се динамици рада посланика.

Основна улога Секретаријата је да посланицима олакша рад на питањима унапређања животне средине који су у њиховој надлежности, оснажи их да се овим питањима баве и у својим политичким странкама, али и након завршетка посланичког мандата.

Секретаријат је задужен за координацију рада Групе, комуникацију и сарадњу са Одбором за заштиту животне средине, скупштинским службама, стручњацима, колегама из цивилног сектора, заинтересованим странама, донаторима. Припремамо састанке групе у договору са координаторима, организујемо стручне разговоре са посланицима на специфичне теме, одржавамо базу релевантних стручњака разних тема из области животне средине, промовишемо активности Групе широј јавности и у сталној смо комуникацији са представницима међународне заједнице у циљу подршке и унапређења рада групе.