Чланице

Зелена столица преставља мрежу преко 50 невладиних организација које се баве питањем заштите животне средине. Установљена је 5. јуна 2013. године на иницијативу седам организација цивилног друштва.

Београдски фонд за политичку изузетност

bfpe.org

Центар модерних вештина

cmv.org.rs

Млади истраживачи Србије

mis.org.rs

ГМ Оптимист

Београдска отворена школа

bos.rs

Европски покрет у Србији

emins.org

Инжењери заштите животне средине

activity4sustainability.org

Алијанса за заједничко добро

АМА - Центар за негу човека и природе

amacentar.wordpress.com

Архус центар

Arhus centar Novi Sad

aarhusns.rs

Arhus centar Subotica/Terras

aarhussu.rs

Azbuki

azbuki.org

Цекор - Центар за екологију и одрживи развој

cekor.org

Центар "Нови свет"

Центар за експерименте и урбане студије

ceus.rs

Центар за истраживачке и развојне пројекте "EcoDev"

ecodev.rs

Центар за развој и сарадњу региона

crsr.org.rs

Центар за унапређење животне средине

Друштво младих истраживача Бор

mibor.rs

Друштво подводних активности Сомбор

dpasombor.org

Екоцентар

ekocentar.rs

Екокулт

Еколошки покрет Оџака

epodzaci.org

Еколошки покрет Беочин

Еколошко удружење Зелени сад

zelenisad.com

Фрактал

Геоеколошки центар

Грађанска читаоница Европа Бор

mc.kcbor.net

Канцеларија за истраживање и побољшање локалног и регионалног развоја - Капилар

kapilar.rs

Канцеларија за младе Крушевац

Крушевачки еколошки центар

kec-ks.rs

Национално удружење експерата заштите животне средине

ekspertizivotnesredine.rs

Еконец - РП

nec-rp.wikifoundry.com

Локална агенда за костолац 21

Удружење пољопривредника за рурални развој Делиблатске пешчаре

Простор - ЦЕМ

ОК клуб Лозница

Покрет ЕкоМорава Симићево

Покрет горана и центар волонтера Панчево

pgcvp.rs

Санитарно еколошко друштво САН ЕКО

saneko98.com

Удружење Зелене градње

greenbuild.rs

Српска асоцијација рециклера амбалажног отпада

asocijacijareciklera.com

Удружење "Школа за опстанак"

skolazaopstanak.rs

Удружење Биоген

biogen.rs

Удружење грађана "ПМН"

pmn.org.rs

Удружење грађана Екобечеј

ekobecej.org

Удружење рециклера Србије

reciklerisrbije.com

Унекооп

unecopn.org

Унија еколога Подриње

Зелени хоризонти

Зелени савет Нова Варош

Зелени сто

green-table.org

Један степен Србија

jedanstepen.org

Амбасадори одрживог развоја и животне средине

ambassadors-env.com

Удружење за заштиту велике дропље

velikadroplja.rs

Еколошко удружење "Да сачувамо Војводину"

Еколошки покрет Општине Стара Пазова ЕКОСАН

Подрињски Анти Корупцијски Тим/ПАКТ

pakt.org.rs

Центар за међународну јавну политику

cmjp.rs

Група Кобра

grupakobra.rs

Агро туристичко еколошко удружење за Јелашницу - АТЕУ

Удружење за екологију и заштиту животне средине ГЕА

geapirot.org

Савет зелене градње Србије

serbiagbc.rs

Пријава на билтен

Пријавите се на наш билтен и будите информисани о активностима Зелене столице

Архива Зелених билтена