Придруживање

Укључивање ОЦД у рад Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије кроз механизам "Зелена столица"

    Општа питања о организацији
    Одрживо управљање водним ресурсима и загађење водаКвалитет ваздуха и мониторинг загађењаОдрживо управљање земљиштемБиодиверзитетКлиматске променеОдрживо управљање отпадомЈавне политике заштите животне срединеАрхуска конвенцијаОрганска производња    ДаНе

    ДаНе


    Особа коју предлажете да присуствује састанку Одбора за заштиту животне средине у Скупштини РС