Придруживање

Укључивање ОЦД у рад Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије кроз механизам "Зелена столица"

Општа питања о организацији
Одрживо управљање водним ресурсима и загађење водаКвалитет ваздуха и мониторинг загађењаОдрживо управљање земљиштемБиодиверзитетКлиматске променеОдрживо управљање отпадомЈавне политике заштите животне срединеАрхуска конвенцијаОрганска производњаДаНе

ДаНе


Особа коју предлажете да присуствује састанку Одбора за заштиту животне средине у Скупштини РС