Мр Маја Седларевић

Рођена је 8. априла 1977. године у Сремској Митровици.

Основну школу и Средњу економску школу завршила је у Сремској Митровици.

На Филозофском факултету у Новом Саду дипломирала је на Катедри за српски језик и књижевност и стекла звање дипломиране професорке српског језика и књижевности.

Такође, завршила је и једногодишње специјалистичке академске студије, Одсек “Медијска истраживања и мултикултуралност”, у Новом Саду, школске 2001/2002. године.

Завршила је постдипломске студије Универзитета у Новом Саду, АЦИМСИ, одсек – Родне студије, одбраном магистарске тезе “Заступљеност и утицај жена у Скупштини АП Војводине у периоду 2000-2004. година” стекла је титулу магистарке родних наука Универзитета у Новом Саду.

Чланица Лиге социјалдемократа Војводине је од 1997. године.

После Конгресу ЛСВ, одржаног децембра 2012. године, на првој седници Главног одбора изабрана је за директорицу Центра за едукацију ЛСВ. Чланица је Председништва ЛСВ.

Од октобра 2004. до јула 2008. године била је посланица Скупштине АП Војводине у првом мандату.

После избора 2008. године поново је изабрана за посланицу Скупштине АП Војводине. На конститутивној седници одржаној 16. јула 2008. године, изабрана је за потпредседницу Скупштине АП Војводине. У мандатном периоду 2008-2012. била је председница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и чланица Одбора за безбедност Скупштине АП Војводине, као и Савета за безбедност АП Војводине.

У овом мандату иницирала оснивање Зелене посланичке групе у Скупштини АПВ.

У периоду 2008-2012. година представљала АП Војводину у Скупштини европских регија и била чланица Бироа АЕР-а.

На изборима одржаним 6. маја 2012. изабрана је, по трећи пут, за посланицу у покрајинском парламенту, председница је Одбора за европске интеграције и међурeгионалну сарадњу и чланица Одбора за безбедност Скупштине АП Војводине, као и Савета за безбедност АП Војводине.

Чланица је Женске парламентарне мреже и Зелене групе посланика Скупштине АП Војводине.

„Питање заштите животне средине морало би да буде на самом врху интересовања доносиоца одлука. Такође, у вези са овим морамо превазићи своје страначке и личне интересе, ово мора бити тема на којој ћемо сви заједно радити и постићи консензус.“