Саша Хоманов

Рођен је 1975. године у Кикинди. Основну и средњу школу завршио је такође у Кикинди, где и данас живи.

Бави се информационим технологијама и развојем пословних информационих система. Члан је Лиге Социјадемократа Војводине од 1996. На изборима 2012. изабран је за одборника у СО Кикинда и посланика у Скупштини АП Војводине на пропорционалној листи Лиге Социјалдемократа Војводине. У Скупштини АП Војводине је члан Одбора за представке и предлоге.

Похађао је многе семинаре и обуке из сфере политич ког деловања (НДИ, ИРИ, ФЕС…) и тако стекао многа неформална знања из ове области.

Запослен у приватном трговинском предузећу ДОО „Ангропромет“ Кикинда на месту ИТ  менаџера.

О важности заштите животне средине, Саша Хоманов каже: „Сматрам да је брига о заштити животне средине и уопште екологија као наука и њен важан део, темељ живота и опстанка сваког појединца, а и глобалног опстанка. Проблеми и решења која произилазе из ове области нашег живота превазилазе међусобне поделе сваке врсте, те је неопходно удружено наступати у идеји да се унапреди квалитет живота континуираним деловањем.“