20. sednica Odbora

U ponedeljak 13. decembra održana je 20. sednica odbora za zaštitu životne sredine. Na sednici je razmotren Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2020. godinu. Izveštaj za pomenuti period predstavila je pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine dr Tamara Perunović. Zelenu stolicu je predstavljao Milan Rogulja. Na žalost Veselina Pelagić nije prisustvovala sednici zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Sednicu je otvorio predsedavajući Ljubinko Rakonjac predlogom za usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice odbora. Potom je data reč predlagaču. U ime predlagača, Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2020. godinu

Srđan Lalić direktor Agancije za zaštitu životne sredine. Izveštaj sadrži sve podatke i indikatore. Izveštaj je predstavila Tamara Perunović. Ona je rekla da je Vlada usvojila zaključkom ovaj izveštaj u septembru 2021. Perunović je govorila i kvalitetu vazduha i monitoringu klime, koncetraciji alergenog polena i kvalitetu površinskih i podzemnih voda.

Ocena stanja je prikazana na indikatorskom principu. Što se tiče emsije zagađenja vazduha 54% dolazi iz termoenergetskih postrojenja a 20% od saobraćaja. Što se tiče emisije PM 10 čestica one dolaze najviše iz termoelektrana snage ispod 50 i individualno grejanje 51% i industrijski procesi 12%. Teški metali u PM 10 česticama su prekoračili granične vrednosti u Boru. Poboljšanje kvaliteta vazduha je primećeno samo u Novom Sadu.

Vrbas je najviše ugrožen invenzivnom ambrozijom. Polen ima sve veće prisustvo čak 3 puta veće u odnosu na početak merenja u 2002.

Kvalitet voda je baziran na podacima iz 2019. godine. Najbolji kvalitet vode su imale reke Jerma, Moravica, Drina u Jablanica, a najlošije Kereš. Krivaja, Tamnava, Borska reka i Veliki Timok. 67% gradskih vodovoda ima ispravnu vodu što je najviše od 2010. do danas.

Osvrnula se na klimatske uslove, istakvši da je 2020. godina bila prosečno kišna, a kada je reč o godišnjoj temperaturi vazduha, 2020. godina je sedma najtoplija godina od 1951. godine.

Perunović je govorila o upravljanju otpadom, i to komunalnom, industrijskom i farmaceutskom otpadu. Upoznala je članove Odbora i sa stanjem u oblasti šumarstva, energetike i turizma.

Kada je reć o zakonskim regulativama u oblasti životne sredine, istakla je da je tokom 2020. godine, Republička inspekcija ostvarila 88 odsto od planiranih 90 odsto inspekcijskih nadzora, što govori o uspešnosti sprovođenja zakonske regulative.

U okviru diskusije govorio je predstavnik Zelene stolice Milan Rogulja. Naveo je da je u izveštaju malo uočljivo pominjanje nejonizujućeg zračenje, a uopšte nije pomenut rradioaktivni radon. Takođe informacije i navodi o broju baznih stanica naša tri operatera nisu dobri. Krajem 2020. godini u Srbiji bilo 27.348 baznih stanica (izveštaj RATEL-a). A u izveštaju stoji 12685 baznih stanica. Milan je ukazao na razliku od 14.663 baznih stanica. Takođe u vezi sa stanja voda, šuma, vazduha i kvantitativnog kvalitativnog prikaza, vrednosti date za raniji period ne oslikavju stvarnu sliku.

Predstavnici Agencije su se zahvalili na svim primedbama, konstatujući da je problem sa dostavljenjem i prikupljenjem ovih podatka zbog toga što se ne zasnivaju samo na vrednostima mernih i kontorlnih stanica-punktova Agencije, već da te podatke dostavljaju kako organi lokalne samouprave tako i drugi subjekti koji su uključeni u proces praćenja stanja u životnoj sredini u pojedinim obalstima.

U okviru diskusije govorila je i pomoćnica ministra Aleksandra Imširagić Đurić, koja je tom prilikom upoznala članove Odbora sa normativnim aktivnostima Ministrstva za zaštitu životne sredine. S tim u vezi, navela je da su akteuelna četiri nova nacrta zakona, izeđu ostalog Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti živone sredine, o kojem će se od 2. do 21. decembra ove godine, voditi javna rasprava, kao i Nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance.

Nakon diskusije koja je usledila, članovi Odbora su jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2020. godinu, koji je podnela Vlada.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Marija Todorović, Jelena Obradović, Marko Mladenović, Akoš Ujhelji, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Velibor Milojičić, Stanislava Janošević, Bogatinović Žarko i Kostadinova Nevenka.