Dijana Vukomanović

Dijana Vukomanović je rođena 3. januara 1967. godine u Virovitici, u Hrvatskoj. Završila je Zemunsku gimnaziju 1985. godine, a potom upisala Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu na kome je diplomirala 1989. godine. Zvanje magistra je stekla 1995. godine na Centralno-Evropskom Univerzitetu u Budumpešti. Doktorirala je 2000. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Takođe, Dijana se tokom 1997. godine stručno usavršavala na studijskim boravcima u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Objavila je preko trideset analitičkih studija u domaćim i inostranim stručnim časopisima i zbornicima posvećenim političkim partijama i post-komunističkoj tranziciji. U periodu od 1992. do 2000. godine bila je zaposlena kao istraživač u Institutu društvenih nauka, Univerziteta u Beogradu, a od 2000. godine je radila u Institutu za političke studije kao naučna saradnica. Bila je saradnica domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija na projektima posvećenim razvoju demokratije, ljudskih prava i lokalne samouprave u Srbiji.

Članica je Socijalističke partije Srbije od 1998. godine. Na Osmom kongresu SPS, 2010. godine, izabrana je za potpredsednicu stranke.
Govori engleski jezik.

Dijana je članica Delegacije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a , kao i članica skupštinskog Odbora za evropske integracije i Odbora za dijasporu i Srbe u regionu.

O čemu je sve u Narodnoj Skupštini govorila i kako je glasala Dijana Vukomanović možete pogledati OVDE.