Druga sednica Odbora

Druga sednica Odbora za zaštitu životne sredine u novom skupštinskom sazivu održana je 20. oktobra i bila je između ostalog prilika da se novi članovi Odbora upoznaju sa mehanizmom Zelene stolice koji je ustanovljen juna 2013. godine i nastavlja sa radom u sada već trećem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Kako je jedan broj narodnih poslanika nisu ranije bili članovi ovog Odbora, Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije, jedne od tri organizacije koje čine Sekretarijat mehanizma, predstavila je poslanicima način funkcionisanja mehanizma, kao i prednosti učešća predstavnika civilnog sektora u sednicama.

Predsednik Odbora, g. Blažić na početku sednice naglasio je da je stanje u životnoj sredini u Srbiji i dalje nezadovoljavajuće i da je u prethodnom periodu konstatovano da unapređenje zavisi od tri faktora – finansija, organizovanosti sistema i svesti pre svega građana o ovoj temi. S tim u vezi predložio je da Odbor u narednom periodu organizuje seriju javnih slušanja o sistemskim rešenjima u oblasti životne sredine, koje će predstavljati mogućnost razgovora o svim temema, a krajnji cilj da bude lista predloga ka izvršnoj vlasti šta sve treba u ovoj oblasti uraditi. Životna sredina mora da bude depolitizovana tema, dodao je g. Blažić i najavio da će početkom novembra biti održano prvo javno slušanje, a da će biti pozvane sve zaiteresovane strane da učestvuju. Njegov predlog je da se kroz ovakav način rada definišu problemi, sa krajnjom idejom da se urade izmene svih zakona u ovoj oblati, odnosno da u narednom periodu rad Narodne skupštine Republike Srbije bude u potpunosti posvećen isključivo pitanju životne sredine. Očekuje se da do kraja 2016. godine budu definisani svi problemi, da nadležno Ministarsvo do polovine 2017. da predloge izmene zakonskih rešenja, a da se nakon toga o njima raspravlja u Skupštini.

Narodni poslanici su u diskusiji dali i svoje predloge koje teme svakako treba razmatrati, među kojima su se našla i pitanja ukidanja poreza i carina na automobile na električni pogon (Miloš Bošković, PG DJB); da teme javnih slušanja budu unapred definisane kao i da se rad Odbora ne ograničava samo na Skupštinu, već i na druge gradove/opštine u Srbiji (Goran Čabradi, PG LSV); da se dodatno razgovara o modelima JPP u oblasti upravljanja komunalnim otpadom (Dragan Jovanović, PG NS); da se Odbor pretplati na časopis Ekolist koji bi bio distribuiran svim članovima (Nada Lazić, PG LSV), a članovi Odbora su upoznati i sa problemom opštine Loznica i rudnika Zajača (Borka Grubor, PG SNS).

Na sednici je takođe predstavljena i neformalna Zelena poslanička grupa (ZPG), i članovi Odbora su pozvani da se uključe u njen rad. Valentina Đureta iz Sekretarijta ZPG, naglasila je da je osnovni cilj ove neformalne grupe da ojača narodne poslanike i poslanice da se posvete temama koje se tiču životne sredine kao i da ih promovišu ne samo u parlamentarnom radu, već i kroz svoje političke partije.