Извештај са 29. седнице Одбора за заштиту животне средине

У Дому Народне скупштине је у четвртак, 5.9. 2013. године, са почетком у 11 часова одржана 29. седница Одбора за заштиту животне средине. У име цивилног сектора седници су присуствовали Мирко Поповић, из Београдске отворене школе (БОШ), Маргарета Милосављевић (УНЕКООП) и Милош Ђајић (Центар модерних вештина). Дневни ред седнице је садржао 4 тачке:

1. Полазне основе за успостављање дијалога између цивилног друштва и МЕРЗС-а
2. Представљање активности ОЕБС Мисије у Србији у имплементацији Архуске конвенције
3. Заказивање јавних слушања на предлог Ивана Карића и Гордане Чомић
4. Разно

Поред 13 чланова и чланица Одбора, седници су присуствовали и представници Министарства енергетике, развоја и животне средине (МЕРЗС) и новинари. На почетку је председница Милица Војић Марковић поздравила окупљене и кратко образложила зашто је седница сазвана и која је била њена идеја за усвојени дневни ред. Након тога се посланицима и посланицама обратио Милош Ђајић, захваљујући у име цивилног сектора на могућности презентовања предложеног документа, као и на прилици за сарадњу. Мирко Поповић је изложио основне принципе документа “Полазне основе за успостављање дијалога између цивилног друштва и Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине”, као и предложене мере. Говорећи о документу истакао је да иза њега стојии 58 организација цивилног друштва, као и да се ради о иницијалном документу којим желимо да покренемо дијалог. Захвалио се на отворености Одбора, који је једна од ретких институција која је одговорила на нашу иницијативу.

Први дискутант је била посланица Гордана Чомић која је истакла да је документ добра полазна основа, али да је потребно додатно радити на образложењима. Похвалила је жељу за дијалогом и истакла да јој није јасно шта значи независно финансирање и питала да ли и даље важи принцип да загађивач плаћа и да ли предлажемо увођење нових пореза и такси? У одговору је Мирко Поповић навео да под независним сматра контролу трошења средстава Фонда, као и да ми нисмо у детаље развијали решења већ да је ово полазна основа за дијалог. Гђа Чомић је и даље инсистирала на речи независност, те поставила питање да ли у ствари ми мислимо на контролу трошења средстава на шта су се представници цивилног друштва сложили и захвалили на помоћи у терминолошком побољшању предлога текста.

Након тога је говорила Александра Томић, која је истакла да МЕРЗС није номинално наследник Министарства животне средине, већ је то Министарство рударства и природних ресурса. Говорила је о мултисекторском и интегрисаном управљању животном средином. Посланик Срђан Шајин је после дуже времена присуствовао седници Одбора. У свом излагању он је поставио питање репрезентативност 58 организација које су поднеле Полазне основе. Он је указао на то да он увек види представнице и представнике једних истих организација на свим релевантним скуповима, седницама и сл., а такође је дао препоруку да би било лепо да се изврши систематизација ОЦД по интересним сферама за неки будући вид сарадње са Одбором, а са циљем избегавања “прозивања”, корупције или партизације неке од ОЦД, већ да се докаже да су све ОЦД равномерно укључене. Његов предлог је био да се формира Савет за животну средину при Влади Србије који би се бавио проблемима које смо изнели, као и преко ког би ОЦД обезбедиле утицај на доношење одлука. Говорио је о злоупотребама у бившем Фонду и лошим процедурама. Председница Одбора му је реплицирала са неколико чињеница, а то је пре свега да је у међувремену успостављена Зелена столица и да Одбор озбиљно ради на изградњи поверења и односа са ОЦД.600x300
Након чланова и чланица Одбора, говорио је господин Зоран Ибровић, начелник Одељења за хармонизацију прописа у области заштите животне средине у Министарству енергетике. Гдин Ибровић је подржао иницијативу цивилног друштва и нагласио да је неопходно да се сви потенцијали активирају. Такође је истакао да животна средина не познаје границе и странке. Објаснио је на који је начин угашен Фонд и за то пребацио одговорност на Министарство финанасија. Обрадовао се делу текста који се односи на климатске промене. У вези тачке која се тиче јавних политика, он се у потпуности слаже и изнео је чињеницу да је 150 организација цивилног друштва упознато са решењима у новим Законима. Напоменуо је да је Министар наредила да се што пре организује састанак са ОЦД на ком би се утврдили модалитети и методологија сарадње. Према речима гдина Ибровића, Министарство ће поштовати све препоруке које смо навели.

Одбор је на крају дискусије усвојио Закључак да подржава сарадњу и дијалог са ОЦД, да он мора бити континуиран и трајан и усвојио Полазне основе као документ којим се ова сарадња унапређује.

Након тога др Оливера Зуровац Кузман је презентовала члановима Одбора активности подршке Мисије ОЕБС у примени Архуске конвенције у протеклом периоду, које су превасходно биле усмерене на подршку спровођењу законодавног оквира који регулише област животне средине, подршку јачању безбедности животне средине на западном Балкану и подршку праву грађана на доступност информација. Предложила је ближу сарадњу Мисије ОЕБС и Народне скупштине у наредном периоду, а као први корак у том смеру заказан семинар са посланицима за 16. септембра у Сремским Карловцима.

Посланица Гордана Чомић и посланик Иван Карић предложили су одржавање јавних слушања. Гордана Чомић је предложила тему контроле примене прописа у области животне средине и надзора над извршењем изречених казни, који је једногласно усвојен и одржаће се у првој недељи октобра. Милош Ђајић је приметио да је за ово јавно слушање потребно припремити предлоге протокола којима би се уредило подношење извештаја. Иван Карић је предложио тему јавног слушања “Национални приоритети међународне помоћи Републици Србији у периоду 2014.-2017.године, са пројекцијама до 2020. године”. Јавно слушање о овом документу, који је прошао јавну расправу, ће се одржати у првој недељи новембра.

Званични извештај Одбора можете погледати ОВДЕ.