Kako sam doživela Kongres ISWA 2015

Ove godine održan je Kongres ISWA 2015 u Antverpenu (Belgija), kome je prisustvovala naša četvoročlana delegacije u ime Zelene poslaničke grupe, u organizaciji i finansijsku podršku GIZ IMPAKT projekta.

Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da učestvujem na jednom takvom skupu zajedno sa preko 1000 učesnika iz celog sveta, predstavnika stručnih i naučnih institucija, predstavnika vlasti sa različitih nivoa, predstavnika industrije, studenata i drugih zainteresovanih.

DSC05148

Program je bio toliko bogat i raznovrstan da je bilo nemoguće stići na sve događaje i prezentacije jer su se mnoge odvijale istovremeno tako da smo  pravili izbor i prelazili sa jedne na drugu. Od „Globalne perspektive upravljanja otpadom“, „Uklanjanja otpadaka sa javnih površina“, „Tehnička rešenja u upravljanju otpadom, „Reciklaža i minimizacija otpada“, a posebno je bio interesantan blok prezentacija o upravljanju otpadom u jugoistočnoj Evropi gde je imao prezentaciju i prof. Dr Goran Vujić sa FTN-a u Novom Sadu.

Kongres je bio u znaku cirkularne ekonomije, tj. kako od otpada napraviti sirovinu za novi proizvod, otvoriti nova radna mesta i ostvariti profit.

Posebno sam bila impresionirana podacima koje su predstavili domaćini. U Antverpenu u Flandriji sedamdesetih godina prošlog veka bile su demonstracije zbog nerešenog pitanja otpada, osamdesetih su doneli zakone da urede ovu oblast i formirali agenciju za upravljanje otpadom Flandrije (Public Waste Agency of Flanders – OVAM), devedesetih je počela reciklaža i danas se ponose time što se 72% otpada u ovoj pokrajini selektira i koristi za dobijanje novog proizvoda, energije itd. U Flandriji u oblasti zaštite životne sredine zaposleno je 37.000 radnika, a od toga u sektoru upravljanja otpadom ima 12.000 radnih mesta. Njihova glavna poruka za 2015-2016. je da treba stimulisati poslove u cirkularnoj ekonomiji, mapirati veštine i znanja, raditi treninge, stimulisati mlade i pomoći im da postanu novi Bil Gejts ili Stiv Džobs u cirkularnoj ekonomiji.

image-87d4efdae0e981078634fc28463a3257fb6a7edbeab5f8d0c5dd8bcff1fdcfac-V

U Evropi danas ima 3,4 miliona zaposlenih u aktivnostima cirkularne ekonomije, a iznet je i podatak da se na jednog zaposlenog u poslovima upravljanja otpadom posredno stvara mogućnost otvaranja 1,3 novih radnih mesta.

Mogle su se videti različite prezentacije o tome kako se iz otpada dobija novi proizvod.

Posebno interesantna je bilo predstavljanje projekta kako se od opušaka od cigareta može dobiti vlakno za proizvodnju odeće. Zvuči šašavo, ali je moguće. Ili prezentacija predstavnika Toyota koja primenjuje strategiju cirkularne ekonomije. Ili primeri primene cirkularne ekonomije u upravljanju elektronskim otpadom.

DSC05150

Naravno, pitanje je gde smo mi u oblasti upravljanja otpadom i mogućnosti primene cirkularne ekonomije, a o tome je upravo govorio u svojoj prezentaciji prof. Goran Vujić. Naglasio je da je za primenu  u Srbiji potrebno osposobiti kadrove i stvoriti niz drugih preduslova od propisa, podrške donosilaca odluka, infrastrukture itd, i zato treba biti realan kada je u pitanju primena cirkularne ekonomije u Srbiji, pa i u celoj jugoistočnoj Evropi jer postoji razlika između potreba i realnog stanja.

Iduće godine domaćin svetskog kongresa o otpadu (ISWA 2016) biće Novi Sad i očekuje se da će to pomoći razmeni i možda i usvajanju iskustava drugih učesnika, kako bi se brže i bolje uredilo pitanje upravljanja otpadom u Srbiji i pomoglo primeni strategije cirkularne ekonomije.

ISWA 3

Naravno bez podrške i opredeljenja donosilaca odluka da se pitanje upravljanja otpadom stavi na listu prioriteta i bez stimulisanja sticanja znanja i veština za rad u ovoj blasti, nećemo uhvatiti korak sa razvijenim zemljama a otpad će kod nas i dalje biti đubre i trošak, a ne izvor zarade i mogućnost zapošljavanja.

Na kraju želim da se zahvalim GIZ-u  što su nam omogućili da prisustvujemo kongresu.

 

 

Nada Lazić, narodna poslanica

i koordinatorka Zelene poslaničke grupe