Каваи Саболч

Рођен сам 01.01.1970. године у Сенти. Одрастао сам и своје детињство провео у Кањижи, где сам завршио основну и средњу школу. Након завршетка средње школе уписао сам студије на факултету историје у Републици Мађарској, те након завршетка истих сам се запослио као наставник историје у основној школи Ј.Ј. Змај у Кањижи, где и данас радим. Ожењен сам и отац двоје малолетне деце.

Од маја 2012. године, након парламентарних покрајинских избора сам посланик у Скупштини АП Војводине, као представник СВМ-а.

У Неформалну зелену посланичку групу сам се учланио, јер сматрам да се друштво и човечанство у целости, у последњих неколико деценија „ удаљило“ од природе саме и уништава наслеђе које би требали да оставимо будућим покољењима.