Nova nada za ekološki osetljive reke u Evropi

Na sastanku visokih predstavnika Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav u Sarajevu, predstavnici zemalja Dunavskog basena uključujući Austriju, Bugarsku, Mađarsku, Rumuniju, Srbiju i Ukrajinu usvojili su smernice za smanjenje štetnog uticaja budućih hidroelektrana na životnu sredinu.

Smernice sadržane u dokumentu preporučuju način na koji je neophodno da hidroelektrane smanje negativni uticaj na populacije riba i drugih slatkovodnih organizama. Ne preporučuje se razvoj hidroenergetskog potencijala u posebno osetljivim delovima reka kao što su zaštićena područja, područja visoke ekološke vrednosti i gornji tokovi reka.

14 država Dunavskog sliva koje rade zajedno u okviru Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) su odlučile da razviju „Vodeće principe za razvoj hidroenergije“.

ICPDR stalna radna grupa se sastaje svakog juna radi donošenja važnih odluka. Odluka o „Vodećim principima“ za razvoj hidroenergetskog potencijala donesena je na sastanku održanom 18. i 19. juna.

 

Celokupan tekst pročitajte na sajtu Svetskog fonda za prirodu.