Нова нада за еколошки осетљиве реке у Европи

На састанку високих представника Међународне комисије за заштиту реке Дунав у Сарајеву, представници земаља Дунавског басена укључујући Аустрију, Бугарску, Мађарску, Румунију, Србију и Украјину усвојили су смернице за смањење штетног утицаја будућих хидроелектрана на животну средину.

Смернице садржане у документу препоручују начин на који је неопходно да хидроелектране смање негативни утицај на популације риба и других слатководних организама. Не препоручује се развој хидроенергетског потенцијала у посебно осетљивим деловима река као што су заштићена подручја, подручја високе еколошке вредности и горњи токови река.

14 држава Дунавског слива које раде заједно у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ИЦПДР) су одлучиле да развију „Водеће принципе за развој хидроенергије“.

ИЦПДР стална радна група се састаје сваког јуна ради доношења важних одлука. Одлука о „Водећим принципима“ за развој хидроенергетског потенцијала донесена је на састанку одржаном 18. и 19. јуна.

 

Целокупан текст прочитајте на сајту Светског фонда за природу.