Održan treći sastanak neformalne Zelene grupe poslanika u Skupštini APV

U sredu, 2. aprila 2014. godine održan je treći po redu sastanak neformalne Zelene grupe poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. U skladu sa poslovnikom grupe, dosadašnji koordinator Dragan Vulin i zamenik koordinatora Goran Gonđa predali su dužnost.

Za koordinatorku grupe izabrana je Mr  Maja Sedlarević a za zamenika koordinatorke izabran je Atila Juhas. Maja Sedlarević je najavila  intenziviranje rada grupe i aktivniju saradnju sa građanima i građankama u poslovima zaštite životne sredine. Ona je takođe naglasila da će Zelena grupa poslanika posvećeno raditi na unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine  i razvijanju saradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

02

Sastanku je prisustvovao i  prof. dr Miodrag Dimitrijević sa Katedre za genetiku i oplemenjivanje biljaka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji je sa poslanicima razgovarao o posledicama upotrebe genetski modifikovanih organizama (GMO). U svom izlaganju prof. Dimitrijević govorio je o tome šta GM organizmi jesu, kojim se postupcima dobijaju i kakve posledice proizvodnja i promet genetski modifikovane hrane može imati po privredu.

01

Prof. Dimitrijević je u svom izlaganju izneo niz rezultata naučnih istraživanja koje je obrazložio. Članovi i članice Zelene grupe poslanika zahvalili su se prof. Dimitrijeviću na stručnom izlaganju i korisnim informacijama koje je sa njima podelio.

03