Održana 2. sednica Odbora

Nakon sastanka sa izabranim predsednikom Odbora gospodinom Rakonjcem predstavnici mehanizma „Zelena stolica“ su pozvani na prvu narednu sednicu Odbora za zaštitu životne sredine. Sednica je održana 30. novembra 2020. godine U Domu Narodne skupštine. Na njoj su članovi i članice Odbora razmotrili Informaciju o radu Ministarstva za zaštitu životne sredine za period avgust-oktobar 2020. godine.

U samom uvodu predsedavajući, gospodin Rakonjac je pozdravio novoizabranu Ministarku Irenu Vujović i poželeo joj mnogo uspeha u budućem radu. Obavestio je prisutne da je na sednicu takođe pozvao i Milana Mirića direktora Regionalne razvojne agencije Srem i Boru Obradovića rukovodioca projekta. Oni su u sklopu druge tačke dnevnog reda predstavili svoj projekat. Zatim je najavio i predsetvnike mehanizma Zelena stolica Tanju Petrović i Nikolu Egića.

Zamenik predsednika odbora Žarko Bogatinović je zatim predstavio članovima i članicama Odbora način funkcionisanja odbora kao i funkciju predstavljanja izveštaja. S obzirom na to da je u odboru veliki broj novih članica i članova koji o radu odbora kao i o radu Ministarstva ne znaju mnogo bilo je neophodno da se o svemu tome informišu.

Članovima Odbora se obratila Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović koja je pozvala članice i članove odbora na saradnju. Informaciju o radu ministarstva obrazložio je pomoćnik ministra Filip Abramović ističući da je u ovom periodu usvojeno nekoliko pravilnika, i to Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu, Pravilnik o listi aktivnosti koji mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta, a donet je i Pravilnik o službenoj odeći, odnosno uniformi čuvara u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima.

Pomoćnik ministra dodao je i to da se u ovom periodu radilo na nekoliko nacrta zakona, odredaba i pravilnika i predočio je aktivnosti Sektora za strateško planiranje i projekte, Sektora za upravljanje životnom sredinom, Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene, Sektora za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Sektora za finansijsko upravljanje i kontrolu i Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini. Nastavljen je rad na 8 IPA projekata.

Poslanica Samira Ćosović je govorila o zatvaranju deponije „Stanjevine“ u Prijepolju i pozdravila tu odluku Ministarstva. Ministarka je dodala da će se u narednom periodu raditi i na rekultivaciji deponije, kao i na postavljanju transfer stanice u Novoj Varoši.

Na sednici Odbora bilo je reči i o radu Agencije za zaštitu životne sredine. Rečeno je da su nastavljene aktivnosti na izradi i usvajanju Izveštaja o stanju životne sredine za 2019. godinu, i da je nakon pribavljanja i revizije Izveštaja, zaustavljena dalja procedura usvajanja prema instrukcijama Sekretarijata za zakonodavstvo do formiranja nove Vlade Republike Srbije.

Tanja Petrović je u ime mreže Zelena stolica predstavila mehanizam i saradnju sa poslanicima i poslanicama u Odboru. Sugerisala je da se u izveštaj ubaci rezime koji će pomoći preglednosti samog izveštaja. Postavila je pitalje u vezi budžeta za 2021. godinu i da li će biti održana sednica pre početka rasprave o budžetu? Predsedavajući je na to pitanje odgovorio da se trenutno ne zna da li će i kada biti novih sednica zbog epidemiološke situacije. Nikola Egić, predsednik udruženja reciklera,  je takođe u ime Zelene stolice pozdravio članove i članice odbora i novu Ministarku Vujović.

Nakon diskusije, koja je usledila posle obrazloženja, članovi Odbora usvojili su Informaciju o radu Ministarstva za zaštitu životne sredine za period avgust-oktobar 2020. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Akoš Ujhelji, Samira Ćosović, Marko Parezanović, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Gojko Palalić, Nevenka Kostadinova, Marija Todorović, Jelena Obradović, Vladimir Grahovac, Marina Raguš, Dragana Radinović, Aleksandar Jugović i Žarko Bogatinović, kao i predstavnici Zelene stolice.

Snimak sa sednice možete pogledati OVDE