Održana 24. sednica odbora

Predstavnici mehanizma Zelene stolice učestvovali u radu dvadeset i četvrte sednice Odbora za zaštitu životne sredine. Ova sednica je održana 14. Novembra 2019. godine.  i na dnevnom redu su bile sledeće tačke:

  1. Razmatranje predloga Zakona o budžetu RS za 2020. godinu – razdeo 25 koji se odnosi na životnu sredinu
  2. Rasprava po dopisu Udruženja reciklera Srbije
  3. Razno

Predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Maja Gojković otvorila je sednicu i pozdravila sve prisutne članove i članice Odbora, kao i predstavnike i predstavnice drugih ministarstava i nevladinog sektora.

Tanja Petrović na sednici Odbora

Na početku je Reč je dobio državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivan Karić. On je između ostalog naveo da je Predlogom Zakona o budžetu za 2020. godinu, u okviru razdela 25, planirana su sredstva u iznosu od 7.900.287.000 dinara, što je za 1.700.000.000 uvećanje u odnus na prethodnu godinu (>25%).

Način opredeljivanja sredstava u okviru razdela 25 izgleda ovako:

1.         podsticaje za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada – 3.500.000.000 dinara

2.         interventne mere u vanrednim okolnostima, zagađivanje životne sredine i druge interventne mere –500.000.000 dinara

3.         uređenje sistema upravljanja otpadom – preko 300.000.000 dinara

4.         programi upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa – 235.000.000

5.         Agenciji za zaštitu životne sredine – 330.000.000

Državni sekretar izjavio je da ovo uvećenje i raspodela sredstava pokazuju želju Vlade Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine da se intezivnije i hrabrije uhvate u koštac sa nagomilanim ekološkim problemima.

Nakon izlaganja državnog sekretara, predsedavajuća Odbora dala je reč članici Odbora Nadi Lazić, kako bi dala komentar na predlog budžeta i izlaganje državnog sekretara:

Nada Lazić iznela je oštru kritiku što je svega oko 0,5% od ukupnog budžeta za narednu godinu opredeljeno za razdeo 25, odnosno životnu sredinu. Postavila je pitanje koliko se sredstava prikupi iz eko taksi? Takođe je iznela i kritike što je došlo do umanjenja sredstava opredeljenih za Agenciju za zaštitu životne sredine, pogotovo što je smanjenje u delu koji se odnosi na monitoring vazduha, vode i sedimenta. Poslanica Lazić dodatno je  iznela problem nedovoljnog opredeljivanja sredstava za sektore voda i šuma u odnosu na procene koliko je novca potrebno da se ti sektori urede na odgovarajući način. Pored toga upućena je kritika na to što je najveći deo sredstava u ovoj oblasti opredeljen za intervencije, odnosno reaktivno delovanje, umesto preventivnog delovanja u oblasti zaštite životne sredine.

Na pitanja koje je postavila Nada Lazić, odgovorio je Dragoje Pavlović (iz Ministarstva zaštite životne sredine), uklučujući i pitanje o sredstvima prikupljenim iz eko taksi (>10.000.000.000 u ovoj godini, Maja Gojković precizirala, 11.300.000.000 dinara)

Ljubinko Rakonjac sledeći je postavio pitanje o izradi karti erozije, budući da se sredstva za njenu izradu ne vide u budžetu.

Odgovor na pitanje poslanika Rakonjca dao je državni sekretar Karić i najavljujući da Ministarstvo zaštite životne sredine radi na izradi karte erozije zajedno sa još nekoliko ministarstava.

Nakon toga reč je dobila predstavnica Zelene stolice Tanja Petrović i uputila pitanje zašto se više sredstava prikuplja na osnovu eko taksi nego što se u budžetu opredeljuje za zaštitu životne sredine? Na to je Dragoje Pavlović dopunio svoj odgovor poslanici Nadi Lazić. Naveo je da od ukupno prikupljenih sredstava na osnovu eko taksi samo 38% se vraća na zaštitu životne sredine a ostatak je usmeren “negde”. Time se još jednom pokazalo o neophodnosti odvajanja Zelenog fonda.

Predsednica Odbora Maja Gojković postavila je pitanje da li je moguće podići naplativost eko taksi, smatrajući da postoji veliki broj firmi koje ne plaćaju svoje zakonske obaveze. Drugo njeno pitanje odnosilo se na to kako je došlo do smanjenja sredstva opredeljenih za monitoring kvaliteta vazduha (sredstva za Agenciju za zaštitu životne sredine).

Dragoje Pavlović odgovorio je da zapravo nije došlo do smanjenja budžeta za monitoring kvaliteta vazduha, a razlog za to je rebalans budžeta za 2019. godinu, kada su prebačena određena sredstva Agenciji za zaštitu životne sredine. Tačne podatke iznela je predstavnica Ministarstva finansija, 115 miliona prošle, naspram 119 miliona ove godine namenjenih za monitoring vazduha, vode i sedimenata.

Nakon toga otvorena je druga tačka dnevnog reda, o dopisu Udruženja reciklera Srbije

Reč je dobio predstavnik Udruženja reciklera Srbije: Izneo problem sa  kašnjenjem sa isplatom dugovanja prema reciklažnoj industriji, odnosno konačnog rešenja za plaćanje tretiranog otpada iz prethodnih godina, zbog čega je situacija neodrživa, odnosno postoji opasnost da recikleri prestanu da budu operativni.

Državni sekretar Karić rekao je da je potrebno da Ministarstvo zaštite životne sredine dobije određena odobrenja kako bi se krenulo u rešenje ovog problema. Poslanik Jelenković i predsednica Odbora Maja Gojković pitali su za objašnjenje kakva odobrenja su potrebna Ministarstvu životne sredine?

Dragoje Pavlović izjavio je da ministri Goran Trivan i Siniša Mali intezivno rade na rešavanju ovog pitanja od marta i najavio da će problem biti rešen.

Odbor je usmenim putem podržao zahtev Udruženja reciklera Srbije, osim Snežana Bogosavljević Bošković koja je iznela kritiku na ovaj zahtev.

Odbor je jednoglasno prihvatio predlog kojim je Ministarstvvo zaštite životne sredine pozovano da uputi zahtev Ministarstvu finansija za rešanajem ovog problema, odnosn opredeljivanjem sredstava neophodnih za pokrivanje dugovanja prema reciklerima.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Maja Gojković, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Milena Turk, Mladen Lukić, Radoslav Cokić, Žarko Bogatinović, Nada Lazić, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Borka Grubor, Duško Tarbuk, dr Ljubinko Rakonjac, Jasmina Karanac, Aleksandra Jevtić, Predrag Jelenković, kao i predstavnici nevladinih organizacija kroz mehanizam Zelena stolica.

Snimak čitave sednice možete pogledati OVDE