Основана Зелена посланичка група у Скупштини Црне Горе

На иницијативу Школе демократског руковођења из Црне Горе основана је неформална Зелена посланичка група у Скупштини Црне Горе по моделу који је примењен у Народној скупштини Републике Србије.

Тренутно група броји 8 чланова, односно близу 10% парламента Црне Горе. Чланови и чланице су посланици из различитих странака, лично посвећени борби за очување животне средине.

Група је основана као део процеса размене примера добрих пракси и регионалног умрежавања на пројекту ГИЗ Отвореног рефионалног фонда за биодиверзитет. Секретаријат неформалне Зелене посланичке групе Србије  је током претходних месеци преносио своја знања и искуства колегама из Црне Горе и Македоније који су изразили заинтересованост да овакву групу покрену у својим парламентима са жељом да теме заштите животне средине буду више позициониране на лествици приликом одлучивања.

Приликом првог састанка посланици су, захваљујући ангажовању колега из Црне Горе и подршци ГИЗ Отвореног регионалног фонда за енергетску ефикасност имали прилике да чују излагање Биљане Глигорић, експерткиње за енергетску ефикасност и да са њом дискутују о ситуацији на терену и могућим мерама за унапређење.