Prezentacija problema i narednih koraka u izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 27

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa Nacionalnim Konventom o Evropskoj uniji, organizovalo je za predstavnike civilnog sektora prezentaciju statusa, problema i narednih koraka u izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, životna sredina i klimatske promene. Prezentacija je održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Osim članova Nacionalnog konventa za pregovaračka poglavlja 27-životna sredina i 15-energetika, na skupu su učestvovali i predstavnici organizacija okupljenih u mehanizam Zelena stolica, kao i predstavnici civilnog sektora aktivnog u oblasti zaštite životne sredine.

Gđa Nataša Đereg, koordinatorka Radne grupe za poglavlje 27 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, se na početku zahvalila predstavnicima nadležnog ministarstva na organizovanju događaja, pozdravila formiranje zasebnog Ministarstva za zaštitu životne sredine za šta su se predstvnici civilnog sektora zalagali godinama. onovila je razumevanje da ovo poglavlje ima najduže prelazne rokove i najzahtevnije finansijske obaveze i izrazila uverenje da će skup pružiti detalje i odgovori o pregovaračkoj poziciji.

Gđa Stana Božović iz pregovaračke grupe za poglavlje 27 predstavila je trenutni status pregovora u ovoj oblasti i dala kratak pregled aktivnosti u prethodnom periodu. Naglasila je izuzetnu važnost susreta predstavnika Ministarstva i pregovaračke grupe sa predstavnicima civilnog sektora. Govoreći o prelaznim odredbama, rekla je da će o njima detaljnije moći da se razgovara tek nakon podnošenja pregovaračke pozicije.

Skupu se zatim obratio g. Goran Trivan, novoizabrani Ministar zaštite životne sredine koji se na početku svog izlaganja zahvalio predstavnicima civilnog sektora na zalaganju u pritiscima poslednjih godina za formiranjem zasebnog Ministarstva. Nalgasio je da se u ovoj oblasti susrećemo sa mnogo ozbiljnih problema i da će se truditi da se u radu novog Ministarstva, primenjuju najbolje evropske prakse i rešenja i tako što će se neke greške koje su drugi pravili preskočiti, a svakako će se računati i na pomoć i od zemalja iz okruženja, posebno bivše Jugoslavije. Dodao je da kada je u pitanju oblast i politike zaštite životne sredine, Srbija nije „van sveta” kao što je možda u nekim drugim oblastima, već da se u ovoj oblasti moće napraviti ozbiljan kako politički tako i praktični iskorak.

Platforma Ministarstva će biti povećanje otvorenosti prema zaiteresovanim stranama, otvorenost za kritike a biće prilike i za razmenu mišljenja. Planirano je da sredstva koja se na nivou Srbije izdvajaju za NVO budu u narednom periodu veća, jer nije logično da nadležno Ministarstvo izvaja manje od lokalnih samouprava za podršku nevladinim organizacijama, naglasio je ministar Trivan. Dodao je i želju za izmeštanjem samog Ministarstva u zasebnu zgradu i da će se raditi na tome, da zgrada bude simbol politike životne sredine urađena u skladu sa svim dobrim praksama i zelenim principima. Na kraju, a svakako ne najmanje važno dotakao se pitanja budžeta kao veoma ozbiljnog pitanja kojim će se kao ministar baviti jer na isti ima ozbiljne zamerke u pogledu odvajanja za životnu sredinu. Fokus rada Ministarstva će biti da tome da se izbori za pravo na život budućih generacija.

Gđa Sandra Milićević Sperlić, sekretarka Pregovaračke grupe 27 predstavila je Rezultati procesa pripreme pregovaračke pozicije za ovo poglavlje. Naglasila je da se tokom septembar mogu očekivati prve finansijske procene za implementaciju, kao i da će se tokom oktobra i novembra održati još jedan sastanak na kom će se finalizirati pregovaračka pozicija Srbije za ovu oblast. Dodala je i da je urašen nacrt Strategije komunikacije za period 2017-2010. kojom je  planirano veće učešće medija od jeseni 2017. godine.

Usledile su prezentacije u okviru poglavlja 27, sektori važni za civilni sektor koji su obuhvaćeni u sledećim kategorijama: Zeleni fond, upravljanje otpadom, horizontalno zakonodavstvo, zaštita prirode, upravljanje vodama i klimatske promene. Pojedinačne prezentacije za svaki od sektora će naknadno biti dostupne.