Redovni sastanak ZPG: cirkularna ekonomija, Nedelja parlamentarizma…

Na početku sastanka predstavljena je uspostavljena saradnja ZPG i GIZ projekta IMPACT Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama. G. Klaus Šmit, vođa projekta predstavio je osnovne dosadašnje aktivnosti kao i planove za naredni period. Marija Bogdanović (GIZ) i Valentina Đureta (Sekretarijat ZPG) su upoznali prisutne poslanike sa detaljima projekta koji će biti realizovan do kraja 2015. godine. U narednom periodu poslanici i poslanice ZPG će biti osnaženi na temu cirkularne ekonomije kao segmenta održivog upravljanja otpadom. Detaljnije o ovoj temi, možete pročitati u posebnom članku.

Naredna tačka dnevnog reda bila je posvećena razgovoru o Nedelji parlamentarizma čiji cilj je promocija parlamentarne demokratije i učešća građana u demokratskim procesima. Marija Mutić je predstavila predloge načina predstavljanja ZPG o kojima je Sekretarijat razgovarao sa koordinatorima. Predloženo je da se organizuju „otvorena vrata” u formi brzih sastanaka sa predstavnicima NVO i građanima zainteresovanim za oblast životne sredine. Dogovoreno je da svi poslanici razmisle o idejama i predlozima za promociju ZPG na ovom događaju, i da pošalju predloge Sekretarijatu.

11822782_504046019751450_6584017704320496185_n

Takođe, predloženo je da se razmotri mogućnost reciklaže PET ambalaže iz skupštinskog restorana i bifea, ali da bi se zvanično obratili generalnoj sekretarki sa ovom inicijativom Sekretarijat će dodatno istražiti sve mogućnosti i potencijalne saradnike.

Razgovarano je o utvrđivanju načina izbora koordinatora za naredni šestomesečni period imajući u vidu da trenutnim koordinatorima mandat ističe krajem septembra. Sa koordinatorima je prethodno razgovarano o načinu izbora novog koordinacionog tima, i predloženo je da trenutni koordinatori razmisle o mogućim kandidatima. Takođe, dogovoreno je da iz iskustva sličnih neformalnih poslaničkih grupa da se zadrži princip da jedan od koordinatora ostane i u narednom šestomesečnom periodu zbog kontinutiteta rada. Dogovoreno je da svi poslanici razmisle o mogućim kandidatima i da se tokom septembra odrede koordinatori za naredni period.

Sekretarijatu se obratio novinar Radio Beograda (prvi program) za gostovanje predstavnika ZPG u radijskoj emisiji posvećenoj životnoj sredini. Odlučeno je da u emisiji učestvuju koordinatori. (dopuna – link za emisiju).

Koordinatorke i Sekretarijat su prisutnim poslanicima predstavili inicijativu biciklističkih udruženja o izmenama Zakona o bezbednosti u saobraćaju. Zoran Bukvić iz UG Ulica za bicikliste je na sastanku sa koordinatorima predstavio ovu inicjativu i njene koristi po zdravlje građana i životnu sredinu generalno. Detaljnije o inicijativi i predloženim rešeljima možete pogledati na njihovom sajtu. Dogovoreno je da inicijativu posebno predstave i članovima ZPG koji su u skupštinskom odboru nadležnom za saobraćaj i da se organizuje poseban tematski sastanak kada izmene zakona budu na dnevnom redu.

Prisutni članovi i članice ZPG su dobili promotivne torbice, a ostalima će biti podeljene na nekom od narednih sastanaka.

10300681_504046059751446_8969922994032600688_n