Сарадња са немачким ГИЗ-ом на пројекту управљања отпадом

На редовном састанку Зелене посланичке групе, одржаном 28. јула, представљена је успостављена сарадња ЗПГ и ГИЗ пројекта IMPACT Управљање отпадом и отпадним водама у општинама. Секретариjат jе након стратешког планирања ЗПГ и одређивања тематских приоритета, започео разговоре са ГИЗ проjектом и могућностима заjедничког рада. Представници ГИЗ проjекта, упознали су се са активностима ЗПГ током састанка са међународним организациjама коjе jе ЗПГ имала током марта.

Г. Клаус Шмит, вођа проjекта представио jе основне досадашње активности као и планове за наредни период. У претходном периоду IMPACT проjекат се наjвише фокусирао на питање управљања отпадом у мањим општинама у Србиjи и могућношћу њиховог развоjа кроз адекватно управљање отпадом. Jедно од питања било jе на коjи начин општине могу да се развиjаjу, а посебно оне општине коjе се нису уз веће путне кооридоре. Представници локалне администрациjе углавном сматраjу да су страни инвеститори важни за развоj, међутим то ниjе увек реално, а идеjа IMPACT проjекта jе да се искористе ресурси коjи су традиционални као што су пољопривреда, шумарство, а све у циљу развоjа економског модела. Имаjући у виду да jе отпад стално присутан (и пољопривредни, општинску, шумски….), а ресурси су органичени треба искористити из њих корисне сировине. Стога jе потребна економиjа развоjа тзв. Циркуларна економиjа коjа би омогућила искоришћење отпада. У проjекат су укључени броjни акери од надлежних министарстава, преко представника Сталне конференциjе градова и општина, Привредне коморе Србиjе и других релевантних stake-holder-а (за више детаља погледати слаjд бр. 2 презентациjе).

У претходноj фази проjекта, рађена jе анализа комуналног отпада са Техничким факултетом у Новом Саду о саставу отпада, а на основу састава се даље третира отпад да ли кроз рецилажу или за добиjање енергиjе или на неки трећи начин…. IMPACT проjекат се наjвише фокусира о фазама преласка са управљања отпадом на управљање ресурсима. За прелазак на управљање ресурсима свакако да jе инициjална инвестициjа већа, међутим доноси много више од санитарне депониjе и пуког одлагања отпада. Из искуства проjекта jе доказано да jе могуће прескочити корак санитарне депоње и прећи на циркуларну економиjу што већ постоjи као концепт у Алексинцу.

Цела презентациjа ГИЗ IMPACT проjекта доступна jе овде

Валентина Ђурета jе представила jе активности коjе ће ЗПГ у наредном периоду реализовати уз подршку ГИЗ IMPACT проjекта, то су семинар коjи jе посвећен уводу у циркуларну економиjу, неколико предавања на тему управљања отпадом кроз циркуларну економиjу, посета предузећу коjе jе активно у овоj области, блогови стручњака и обjављивање брошуре о основним принципима циркуларне економиjе. Такође, кроз ГИЗ проjекат омогућено jе да мања делегациjа посланика учествуjе на светском саjму управљања отпадом коjи ће се одржати од 6-9. септембра у Белгиjи. Након консултациjа колега из ГИЗ-а и Секретариjата, договорено jе да ће Зелену посланичку групу представљати координатори као и народни посланик Jанко Веселиновић.