Састанак са Одбором за животну средину СКГО

У среду 7. новембра одржан је радни састанак чланова и чланица неформалне Зелене посланичке групе (ЗПГ) са Одбором за животну средину и ванредне ситуације Сталне конференције градова и општина (СКГО)

Чланови и чланице неформалне ЗПГ настављају са дијалогом и сарадњом са различитим заинтересованим јавностима у области заштите животне средине. У сарадњи са Одбором за животну средину и ванредне ситуације СКГО одржан састанак у малој сали Народне Скупштине, зграда у Краља Милана посвећен спровођењу Закона из области животне средине на локалном нивоу. Отварајући састанак, једна од координаторки неформалне Зелене посланичке групе посланица Нада Лазић истакла је значај повратних информација које народни посланици добијају од представника локалних самоуправа о проблемима у примени закона из области заштите животне средине. У име секретаријата неформалне Зелене посланичке групе састанак је отворила Лидија Радуловић која је упознала чланове и чланице Одбора СКГО са радом и циљевима неформалне ЗПГ. Истакла је да је тема састанка одабрана на предлог чланова и чланица ЗПГ који су истакли да је дијалог између локалног и националног нивоа важан и неопходан како би се дошло до правих, примењивих и одрживих решења.

Саша Ђорђевић, председник општине Гаџин Хан и председник Одбора за заштиту животне средине и ванредне ситуације СКГО обавестио је присутне о томе да је овај Одбор веома активан и да је већ дефинисао одређене предлоге и смернице, а указао је и на проблеме које локалне самоуправе имају у спровођењу Закона о комуналним делатностима.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО, истакао је да СКГО доприноси стварању адекватног правног оквира за деловање локалне самоуправе на заштити и унапређењу животне средине, превенцији, реаговање и управљање ванредним ситуацијама, водећи рачуна да интереси јединица локалних самоуправа буду представљени и заступани у дијалогу са националним институцијама. СКГО настоји да утиче и на развој локалних капацитета за спровођење одговорне локалне политике у овим областима. Национална стратегија за управљање отпадом очигледно није дала резултате. Због тога би требало размислити о њеној измени и  унапређењу. Очигледно је да у области управљања отпадом постоји много актера, скупо је и неопходна је стална подршка централних власти.


Он се осврнуо и на измене и допуне Закона о локалној самоуправи из јуна 2018. године, истакавши активну улогу СКГО у процесу доношења овог закона. Као важну измену, истакао је унапређење остваривања међуопштинске сарадње. С обзиром на то да је Закон промењен и општине треба да своје Статуте ускладе са новим Законом СКГО је израдио моделе Статута јединица локалне самоуправе који ће општинама и градовима помоћи приликом усклађивања њихових Статута. Такође као вид подршке и помоћи у сарадњи са Министарством локалне самоуправе, ради се на изради модела уговора о међуопштинској сарадњи у различитим областима, како би се помогло њено интензивирање у пракси, а организоваће се и регионалне обуке за све локалне самоуправе за практичну примену нових законских решења.

“Ми очекујемо од чланова и чланица ЗПГ да буду лобисти у својим посланичким групама. Свако на свој нацин треба да да допринос да се разумеју квалитетни предлози. Ово је неопходно да се не би губило време на неадеквантне прописе.” Рекао је на крају Ђорђе Станичић

Јасмина Каранац, још једна координаторка ЗПГ је истакла да група броји преко 30 народних посланика и посланица и да је ова област мање више подржана од стране свих посланичких група. Поглавље 27 је једно од најскупљих, најобимнијих и најозбиљнијих поглавља. Одбор за заштиту животне средине има зелену столицу и то такође може бити од користи локалним самоуправама.

Нада Лазић се осврнула на то да се док траје састанак дискутује о Закону о ванредним ситуацијама. Зато је неопходно чути коментаре о томе како се реагује на догађаје из ове области. Свуда дефининитивно постоје проблеми са финансијским средствима али оно што брине је да су највеће обавезе на локалним самоуправама које их немају. Предлог закона о коме се тренутно расправља представља превентиву и треба да омогући бољу заштиту.

У дискусији која је уследила, представници локалних самоуправа указали су на проблеме са којима се суочавају (недостатак како финансијских, тако и кадровских капацитета). Дати су и примери међуопштинске сарадње на којима се ради како би се смањили ризици од природних катастрофа. Указано је на то да се у пракси, договори међу локалним самоуправама тешко постижу, нпр. када се ради о изградњи регионалне депоније, па је из тог разлога законом потребно прописати обавезу регионалног приступа у решавању оваквих питања. Истакнуто је да постоје велики проблеми када се ради о управљању отпадним водама и водоснабдевању пијаћом водом, због неодговорног понашања локалних самоуправа. Скренута је пажња на проблем који може настати у вези са квалитетом пијаће воде услед загађења водотокова отпадним водама, као и на проблеме на територији АП Војводина који се односе на исправност воде у бунарима, јер никада није рађено њихово испитивање. Такође долази до појаве бактерија на стајаћим водама и акумулационим језерима због лоше регулације система водоснабдевања. Проблем воде на локалу која није технички исправна је проблем који постоји већ деценијама и треба се посветити решавању тог проблема.

У наставку састанка, Иван Карић државни секретар у Министарству животне средине, упознао је присутне са током припрема Преговарачке позиције за Поглавље 27.

Састанку су у име неформалне ЗПГ присуствовали посланици и посланице Нада Лазић, Јасмина Каранац, Дијана Вукомановић, Дубравка Филиповски, Гордана Чомић, Бранислав Јовановић и Предраг Јеленковић. Поред посланика и чланова Одбора СКГО, састанку су присуствовали и студенти – чланови и чланице Правне клинике за еколошко право Правног факултета Универзитета у Београду.

Реализацију састанка подржала је Канцеларија Програма Уједињених нација у Србији (УНДП) у оквиру пројекта “Јачање капацитета за унапређено спровођење међународних споразума из области заштите животне средине”, који финансира Глобални фонд за животну средину (ГЕФ).