Састанак посланика и посланица са представницима СКГО

Зелена посланичка група (ЗПГ) одржала је 5. марта састанак са Одбором за животну средину и ванредне ситуације Сталне конференције градова и општина (СКГО) на тему управљања отпадом. Скуп је одржан у Зеленом салону Народне скупштине Републике Србије.

Састанак је почео обраћањима представника Секретаријата ЗПГ, као и координаторке ЗПГ Дубравке Филиповски. Након ње скупу се обратио Ђорђе Станчић, генерални секретар СКГО. Он је представио Сталну конференцију њену мисију и историјат. Такође је појаснио структуру СКГО и надлежности Одбора за животну средину и ванредне ситуације. У име овог Одбора учесницима се обратио и Предраг Ројевић, председник општине Врбас и председник Одбора. Он је говорио о проблемима општине Врбас и генерално локалних самоуправа у Србији. Истакао је дивља сметлишта као велики проблем. Ниска свест грађана и неадекватне казне су такође проблем.

Након уводних обраћања представника СКГО, али и координаторке ЗПГ Дубравке Филиповски, уследило је предавање Кристине Цвејанов, на тему „Управљање отпадом у Србији”. Госпођа Цвејанов истакла је да је кључни проблем у заштити животне средине у Србији велики недостатак људских капацитета. Навела је да у 2019. години, од укупно 816 очишћених локација дивљих депонија, на 746 локација се поново вратило депоновање отпада, што указује на потребу измене начина управљања отпадом у локалним самоуправама и ригорознију примену закона. Она је такође је указала не проблем у методологији прикупљања података, јер у управљању отпадом подаци су све. Званични подаци о отпаду нису тачни јер многе локалне самоуправе не достављају податке већ процене. 98 одсто отпада у Србији се одлаже на депоније јер је то најјефтинији вид управљања отпадом. По стандардима управо депоновање треба да учествује са најмањим процентом у хијерархији управљања отпадом (превенција – смањење – еко дизајн – поновна употреба- рециклиранје – компостиранје – енегетско искоришћавање – депоновање ).

Скренула је пажљу чланицама и члановима ЗПГ  и на то да постоје проблеми са токовима опасног отпада у Србији и да по подацима Агенције за заштиту животне средине одређене количине отпада нема у базама што значи да се он негде лагерује мимо Закона. Подсетила је да су у Србији постојале четири фабрике за рециклажу пет амнбалаже а 3 од њих су затворене.

Госпођа Јана Павловић, саветница за животну средину и секретарка Одбора СКГО представила је члановима и чланицама ЗПГ програм и план активности Одбора за животну средину и ванредне ситуације СКГО. Она се осврнула на стратешке правце деловања одбора, акциони план за 2021. годину. Предложила је и и могуће теме за сарадњу ЗПГ и СКГО.

На крају састанка је отворена дискусија. Велики број чланова и чланица је коментарисао предавање као и предлоге о сарадњи између СКГО и ЗПГ.

Народни посланици и посланице који су присуствовали састанку:

Бојан Торбица, Бранимир Јовановић, Братимир Васиљевић, Весна Ивковић, Весна Кришанов, Весна Недовић, Владимир Граховац, Гојко Палалић, Дубравка Филиповски, Жарко Богатиновић, Јасмина Каранац, Љубиша Стојмировић, Милија Милетић, Муамер Бачевац, Наташа Јовановић, Невена Веиновић, Ненад Крстић, Самира Ћосић, Сања Јефић Бранковић, Данијела Вељовић и Томислав Јанковић