УНДП приручник о обновљивој енергији

Након састанка  Зелене посланичке групе са представницима међународних институција и организација, канцеларија УНДП –а  у Србији је поделила са нама приручник намењен управо члановима парламената целог света на тему обновљиивих извора енергије.  Приручник ће сигурно бити од користи посланицима наше Групе у даљем раду, али и свима које ова тема интересује.

Постизање концепта  одрживе енергије за све је од фундаменталног значаја за остваривање Миленијумских развојних циљева и биће од кључне важности за успех агенде развоја након 2015. године. Уз праву подршку, универзални приступ одрживој енергији  ће бити мотор инклузивног развоја .

Генерални секретаријат  одрживе енергије УН (SE4ALL) за све је иницијатива  основана као признање за кључног  значаја енергије за развој. Он дефинише три циља који треба да се достигну  до 2030. године: обезбеђивање универзалног приступа савременим енергетским услугама; удвостручење глобалне стопе побољшања енергетске ефикасности; и удвостручење удела обновљивих извора енергије у глобалном енергетском миксу. Након што је лансирана , преко осамдесет земаља у развоју је званично потписала иницијативу .

УНДП је агенцијa Уједињених нација која пружа подршку чланицама у погледу њиховог дугорочног развоја.  УНДП верује  да је унапређење демократских  процеса од суштинског значаја за постизање одрживог развој и да мора укључивати и ефикасне парламенте.  Ова агенција пружа различите облике техничке помоћи за више од 60 парламената широм света , подржава напоре да се створе  аутономне, транспарентне и инклузивне институције. Ттакође, има улогу у  јачању националних капацитета за управљање животном средином на одржив начин, укључујући и каоводећи имплементатор програма за глобалну животну средину (ГЕФ ) и низа других програма који се односе на климатске промене.

УНДП је ангажован у промоцији приступа енергији, технологијама за обновљиву енергију и енергетску  ефикасност више од две деценије .