Животна средина не познаје политичке боје

Центар модерних вештина (ЦМВ) и Београдски фонд за политичку изузетност (БФПЕ) су, уз подршку Балканског фонда за демократију, обновили рад неформалне Зелене посланичке групе у актуелном сазиву Народне скупштине Републике Србије. Позив за укључивање у групу је послат свим посланицима и посланицама, а њих 25 из различитих странака се одазвало позиву. Они су лично посвећени темама заштите животне средине и одрживог развоја и активно ће радити на промоцији и прихватању европских стандарда и норми. Промоција чланова и чланица групе и први радни састанак одржан је у среду, 28. јануара у Дому Народне скупштине.

IMG_20150128_111751

Поред представљања плана рада групе и договора око основних начела, посланици су симболично потписали повељу којом се обавезују да ће покретати иницијативе на локалном, регионалном и националном нивоу у вези са заштитом и унапређењем животне средине, укључити јавност у процес доношења одлука у области, стицати нова знања у области животне средине и одрживог развоја, промовисати идеју да животна средина не познаје границе и политичке боје и промовисати и спровођење вредности и принципа одрживог развоја.

IMG_20150128_111317

Циљ формирања неформалне Зелене посланичке групе је да теме животне средине добију приоритет и нађу се у фокусу приликом одлучивања. Зелена посланичка група је одличан пример окупљања посланика око теме и доказује да област животне средине не познаје политичке боје и границе. Основана је први пут у новембру 2009. године, први пут је обновљен рад у претходном сазиву (јануар 2013.) и сада у актуелном сазиву. Чланство у ЗПГ је добровољно.

Чланови и чланице ће имати прилику да усаврше своја знања и вештине, успоставе сарадњу са колегама посланицима, стручњацима и активистима из земље и региона, као и да сарађују са организацијама цивилног друштва које се баве темама заштите животне средине.

Србију у наредном периоду очекују преговори са ЕУ у овој изузетно важној и обимној области и усклађивање законодавства. Боља сарадња законодавне власти са цивилним сектором и квалитетан дијалог успостављен кроз Зелену посланичку групу ће резултирати и квалитетнијим прописима у области одрживог развоја и унапређења животне средине.

IMG_20150128_122504