Добродошли на сајт Зелене столице

„Зелена столица“ је механизам који омогућава учешће невладиних организација у раду Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије

Вести

Најновије вести везане за Зелену столицу

све вести

Чланице Зелене столице

Зелена столица преставља мрежу преко 50 невладиних организација које се баве питањем заштите животне средине

Мисија Зелене столице је унапређење комуникације са законодавном граном власти кроз успостављен механизам, једини такве врсте, и остваривање утицаја на побољшање законских предлога у области животне средине. Овај јединствени механизам омогућава континуирано и координисано учешће представника цивилног друштва у раду Одбора и један је од најважнијих механизама укључивања грађана у рад скупштинских одбора који се користе у Народној скупштини.

више о чланицама

Блог

сви постови

Одбор за заштиту животне средине у Народној Скупштини Републике Србије

Одбор за заштиту животне средине (Одбор) представља стално радно тело Народне скупштине Републике Србије и чини га 17 чланова народних посланица и посланика, односно њихових заменика.

Основне надлежности одбора укључују: разматрање предлога закона и других аката поднетих Народној скупштини, сагледавање стања вођења политике од стране Владе, праћење извршавања закона и других општих аката од стране Владе и других државних органа и тела и разматрање других питања из надлежности Народне скупштине.

Битни линкови за одбор

Састав Одбора
Извештаји са седница

више о одбору

Придруживање Зеленој столици

Пријаву нових чланица оцењује координациони тим са аспекта испуњености критеријума о ангажовању и стручности у области животне средине и потом обавештава кандидате о пријему у чланство.

Пријава на билтен

Пријавите се на наш билтен и будите информисани о активностима Зелене столице

Архива Зелених билтена