Pravilnik

Imajući u vidu da mehanizam Zelene stolice predstavlja preko 50 nevladinih organizacija, ovim Pravilnikom definisani su osnovni principi rada mehanizma, prava i obaveze članica mreže, a ukratko je predstavljen i način funkcionisanja samog Odbora.

Šta učešće u ovoj mreži omogućava predstavnicima civilnog društva?

Učešćem na sednicama i ostalim aktivnostim Odbora  predstavnici civilnog sektora, aktivni u oblasti životne sredine, u mogućnosti su da direktno doprinesu unapređenju stanja u ovom sektoru kako kroz (sektorske) ekspertize svojih organizacija tako i ukazivanjem na specifične probleme sa lokalnog nivoa imajući u vidu da organizacije okupljene oko Zelene stolice dolaze iz cele Srbije.

Kako mehanizam praktično funkcioniše?

Imajući u vidu veliki broj organizacija okupljenih u Mreži, a u cilju što jednostavnijeg načina komunikacije u dogovoru sa Odborom formiran je koordinacioni tim za direktnu komunikaciju sa sekrertarom/kom Odbora. Koordinacioni tim čine tri organizacije: Mladi istraživači Srbije, Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Kako se zakazuju sednice i utvrđuje dnevni red Odbora?

Sednicu Odbora saziva predsednik/ca i na njoj učestvuju članovi i/ili zamenici članova. U zavisnosti od dnevnog reda sednice koji predlaže predsednik/ca, a usvajaju ga članovi na početku, sednici prisustvuju i predstavnici relevantnih institucija koji predstavljaju stanje u pojedinoj oblasti o kojoj se kasnije diskutuje. Nadležno ministarstvo je u obavezi da Odboru podnosi kvartalni izveštaj o svom radu, kao i da predstavi predloge novih ili izmene i dopune postojećih zakona iz svoje nadležnosti. Sednicama takođe prisustvuju i predstavnici Zelene stolice koji imaju mogućnost da daju svoj doprinos raspravi. U skladu sa procedurama rada skupštinskih odbora, gosti na sednici, uključujući i predstvnike Zelene stolice, dobijaju reč nakon narodnih poslanika. Članovi Odbora i/ili njihovi zamenici jedini mogu da glasaju o odlukama koje su na dnevnom redu sednice.

Kako se delegiraju predstavnici Zelene stolice za učešće na sednici Odbora?

Nakon sazivanja sednice, sekretar/ka Odbora upućuje poziv i relevantna dokumenta koordinacionom timu, koji zatim prosleđuje poziv na mrežu i u skladu sa definisanim kriterijumima i dostupnošću predstavnika organizacija delegira predstavnike na sednicu ili planiranu aktivnost Odbora. Često se međutim dešava da se sednice Odbora zakazuju u veoma kratkom vremenskom roku, što predstavlja dodatan izazov u potvrdi učešća predstavnika Zelene stolice. Verujemo da bi sa unapređenjem kalendara aktivnosti rada Narodne skupštine učešće i doprinos organizacija okupljenih u ovom mehanizmu bio značajniji i kvalitetniji.

Koliko predstavnika organizacija civilnog društva može prisustvovati sednici?

U cilju što efikasnijeg rada, sednici Odbora prisustvuje do tri predstavnika, članova Zelene stolice. Prisustvo većeg broja predstavnika civilnog društva, moguće je na javnim slušanjima i/ili tematskim okruglim stolovima koje Odbor organizuje. Osim prisustva na samoj sednici, svi zaiteresovani predstavnici mogu pratiti direktni prenos na sajtu Narodne skupštine ali i pogledati snimke prethodnih sednica u arhivi.

Izbor predstavnika mreže na sednicama Odbora

Po dobijanju poziva za sednicu, Koordinacioni tim prosleđuje poziv sa dnevnim redom svim organizacijama članicama. Zainteresovani predstavnici organizacija članica obaveštavaju koordinacioni tim o svojoj nameri da učestvuju na sednici u okviru roka navedenog u pozivu. Koordinacioni tim ocenjuje pristigle prijave i pravi izbor od 3 predstavnika mreže na sednici na osnovu definisanih kriterijuma:

  • da su u prijavnom formularu naveli oblast koja je na dnevnom redu kao jednu od tematskih oblasti kojima se organizacija bavi (u skladu sa temom sednice) i da je to potkrepljeno iskustvom navedenim u formularu
  • da su prethodno imali odgovoran odnos prema učešću na sednicama, dolazili kada su izabrani ili na vreme najavili izostanak
  • da poštujemo princip da organizacije van Beograda budu uključene, ukoliko je moguće i da damo priliku kolegama koji do sada nisu učestovali na sednicama
  • redosled prijave

Koja su očekivanja od predstavnika Zelene stolice na sednici i koje su obaveze nakon iste?

Predstavnici Zelene stolice imaju mogućnost da tokom sednice učestvuju u debati, daju komentare na teme koje su na dnevnom redu, kao i predloge unapređenja zakonskih i podzakonskih rešenja predstavljenih na sednici. Osnovna ideja i namera rada kroz ovaj mehanizam je da se narodnim poslanicima, članovima Odbora, pruži stručna ekspertiza, dâ uvid civilnog sektora, kao i sa lokala.

Predstavnici organizacija koje su prisustvovale sastanku dostavljaju koordinacionom timu izveštaj sa sednice koji se zatim prosleđuje svim članicama mreže i objavljuje na sajtu.

Osim učešća na sastancima Odbora, koje su još aktivnosti članica Mreže?

Učešćem u radu ovog mehanizma, članice se sreću jednom do dva puta godišnje kako bi dodatno unapredile unutrašnje mehanizme funkcionisanja, ali i razmenile sve relevante informacije u vezi sa svojim radom. Takođe, mreža se sastaje kako bi dogovorila zajednički nastup i/ili dala zajedničke predloge na unapređenje zakonskih rešenja, kao što je bio slučaj u februaru 2016, kada su nakon sastanka i razgovora sa stručnjacima organizacije okupljene oko Zelene stolice poslale Odboru predloge izmena i dopuna zakona iz oblasti zaštite životne sredine koji su bili u proceduri Narodne skupštine. Ovi komentari su razmatrani i od strane nadležnog Ministarstva, i o njima je razgovarano na sednici Odbora na kom je Ministarstvo predstavljalo predloge izmene i dopune zakona.

Za potrebe članica mreže mogu se organizovati i dodatni sastanci i obuke, a u skladu sa mogućnostima i sredstvima. Sam mehanizam nema stalnu podršku za svoj rad, dok je rad Koordinacioniog tima na volonterskom principu. Nažalost i pored činjenice da je mehanizam veoma često od strane predstavnika međunarodne zajednice i donatora ocenjen kao jedini funkcionalan mehanizam saradnje civilnog društva i Narodne skupštine, institucionalna podrška, i pored ozbiljnog angažovanja Koordinacionog tima da je obezbedi, još uvek izostaje.

Na koji način organizacija može da postane članica ove mreže?

Mreža je otvorena za prijem novih članica koje ispunjavaju kriterijum prepoznatog i angažovanog rada u oblasti životne sredine. Zainteresovane organizacije popunjavaju online formular , koji koordinacioni tim ocenjuje sa aspekta ispunjenosti kriterijuma o angažovanju i stručnosti u oblasti životne sredine i potom obaveštava kandidate o prijemu u članstvo. Učešće u mreži je dobrovoljno i besplatno, organizacija u bilo kom trenutku može doneti odluku o prestanku članstva.

Razlozi za isključenje organizacije iz članstva mreže

Koordinacioni tim zadržava pravo da organizaciju isključi iz članstva ukoliko članica radi protivno principima mehanizma Zelene stolice, i/ili narušava njen kredibilitet, i/ili dovede na bilo koji način u pitanje saradnju civilnog sektora sa Odborom. Iako je članstvo u mreži dobrovoljno i besplatno i organizacijama omogućava direktno učešće u radu Narodne skupštine odnosno Odbora, ono sa sobom nosi i odgovornost delovanja u predstavljanju civilnog sektora u okviru samog mehanizma. O isključenju i razlozima će biti obaveštene ostale članice mreže, kao i Odbor za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini .

Organizacija članica u bilo kom trenutku može doneti odluku o prestanku članstva. Potrebno je da o tome obavesti Koordinacioni tim.