10. godina Zelene stolice – Marija Mutić

5. juna 2013. godine osnovan je na sednici Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije mehanizam “Zelena stolica”. Želeći da se prisetimo kako je izgledalo osnivanje i šta su bili ciljevi i ideja razgovaramo sa Marijom Mutić koja je u to vreme vodila program saradnje sa institucijama u Centru modernih veština.

  1. Šta je bila osnovna ideja osnivanja Zelene stolice

Zelena stolica je osnovana sa idejom da bude most između građana i parlamenta, odnosno poslanika koji donose odluke (zakone) u oblasti živote sredine. Takođe, praćenje primene zakona je izuzetno važno i upravo u tom delu su poslanici i poslanice mogli da dobiju korisne informacije od predstavnika Zelene stolice koji su učestvovali na sednicama Odbora.

  1. Da li se učešće građana unapredilo kroz rad Zelene stolice

Jeste se unapredilo. To je prvi i koliko znam jedini mehanizam koji je dobro funkcionisao, bar u jednom većem periodu. Po uzoru na njega su kasnije pokretani slični mehanizmi u drugim oblastima i drugim nivoima vlasti. Naravno, moramo da priznamo da on nije dostigao svoj puni potencijal i da je mogućnost uticaja predstavnika Zelene stolice na stvarno donošenje odluka i kontrolu sprovođenja u oblasti ipak ostalo manje nego što smo želeli.

  1. Koji su po vama najveći izazovi sa kojima se Zelena stolica susreće

Ima više izazova ali je najbitniji to što stranke imaju preveliku kontrolu nad svojim poslanicima i što ne gledaju blagonaklono na međupartijsku saradnju i samostalno donošenje odluka poslanika. To u mnogome dovodi u pitanje koristi od tolikog angažovanja članova Zelene stolice, koordinacionog tima i svih građana i građanki koji žele da doprinesu. Važno je to što Zelena stolica učestvuje u radu Odbora za zaštitu živote sredine, prikuplja informacije i ima mogućnost obraćanja, ali teško da to proizvodi neki uticaj na odluku koju ti poslanici donesu. Nažalost, svedočili smo da poslanici i poslanice glasaju protivno svojim ličnim uverenjima, jer interes stranke nadvlada sve. Ipak, mislim da je ovo važan doprinos demokratiji u Srbiji i da je ovaj začetak dijaloga između građana i donosilaca odluka neophodan da bismo jednog dana imali stvarni uticaj.

  1. Kako vidite Zelenu stolicu za sledećih 10 godina?

Ne znam da li mogu da odgovorim na ovo pitanje jer već 5 godina ne učestvujem u radu. Imam utisak kada posmatram naš parlament da smo u pogledu demokratije u kulture dijaloga nazadovali i da se to sigurno odražava i na ovaj mehanizam. Mislim da on ima dosta potencijala i da će tek u narednim godina to biti bolje iskorišćeno. Mi trenutno u javnosti imamo dosta interesa za životnu sredinu i dosta su vidljive sve aktivnosti, ali se bojim da još uvek nema političke volje da se ovim pitanjem istinski bavimo.  Kada budemo stvarno hteli da unapredimo životnu sredinu, Zelena stolica će sigurno dati veliki doprinos.