15. седница одбора

На дневном реду петнаесте седнице одбора одржане у понедељак 4. октобра налазио се предлог Закона о заштити од буке у животној средини. Седници су у име мреже Зелена столица присуствовале Ивана Јовчић из Центра за унапређење животне средине и Асја Францисти из Младих истраживача Србије.

На седници, помоћница министарке за заштиту животне средине, Александра Имиширагић Ђурић, представила је предлог Закона. Један од главних циљева његовог доношења јесте унапређење система заштите од буке и примена мера заштите, као и усклађивање са директивама Европске уније, предвиђених Поглављем 27.  Закон и пратећа подзаконска акта су великим делом пренели обавезе из Директиве 2002/49/ЕЗ Европског парламента и Савета о процени и управљању буком у животној средини, а основни циљ доношења новог Закона о заштити од буке у животној средини је потпуно усклађивање ове области са Директивом 2002/49/ЕЗ.

Осим што ће се новим законом прецизније дефинисати сама бука, њени потенцијални извори и граничне вредности, уједно се предвиђа и приступ јавности свим релевантним информацијама везаним за буку и мерaма заштите. Посебан фокус биће на заштити од буке из угоститељских објеката, уз проширивање овлашћења надлежних институција да спроводе мере заштите. Надлежности у овој области делиће се између Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, покрајинских институција и локалних самоуправа. Закон прописује и израду стратешких карти буке, акустично зонирање и утврђивање начина коришћења тих подручја.

Представница Зелене столице, Ивана Јовчић, указала је на пропуст у Чану 39, који не дефинише санкције за локалне самоуправе које не достављају Агенцији за заштиту животне средине годишње извештаје о мониторингу буке, што је био чест проблем и у оквиру закона који је тренутно на снази.

У дискусији је учествовао посланик Гојко Палалић. Чланице и чланови Одбора одлучили су да предложе Народној скупштини да прихвати предлог Закона о заштити од буке у животној средини.

Читав ток седнице са презентацијом можете погледати ОВДЕ.