17. седница Одбора – Закон о националним парковима

Седница је одржана 01. октобра  у Дому Народне скупштине у присуству 10 чланова Одбора, поред којих су ту још били и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Слободан Ердељан, Младен Младеновић, Александра Дошлић и Славица Стојановић, који су образлагали Предлоге закона са Дневног реда, затим Драгана Миловановић из Републичке дирекције за воде, Марина Ћојбашић из Агенције за јонизујућа зраечња и нуклеарну сигурност Србије, Ведрана Илић, као гости представници организација цивилног друштва – у име Зелене столице, Тамара Јовановић из Центра модерних вештина и Милена Бабић из организације Агенда 21.

Дневни ред седнице је био следећи:
1. Разматрање Предлога закона о националним парковима, који је поднела Влада, у начелу;
2. Разматрање Предлога закона о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода преузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, који је поднела Влада;
3. Разматрање Предлога закона о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, који је поднела Влада;
4. Разно.

Детаљан записник можете преузети овде.