Информације о мрежи Зелена столица

Зелена столица преставља мрежу преко 40 невладиних организација које се баве питањем заштите животне средине. Установљена је 5. јуна 2013. године на иницијативу седам организација цивилног друштва . Основана је са идејом сталног учешћа представника цивилног сектора на седницама Одбора за заштиту животне средине (Одбор) Народне скупштине Републике Србије (Народна скупштина), а на основу члана 63. Пословника о раду Народне скупштине који се односи на рад Одбора: „Одбор може да омогући присуство, односно учешће представника грађана и удружења грађана на седници Одбора у расправи о одређеним питањима из области заштите животне средине”.

Мисија Зелене столице је унапређење комуникације са законодавном граном власти кроз успостављен механизам, једини такве врсте, и остваривање утицаја на побољшање законских предлога у области животне средине. Овај јединствени механизам омогућава континуирано и координисано учешће представника цивилног друштва у раду Одбора и један је од најважнијих механизама укључивања грађана у рад скупштинских одбора који се користе у Народној скупштини.

Шта учешће у овој мрежи омогућава представницима цивилног друштва?
Учешћем на седницама и осталим активностим Одбора представници цивилног сектора, активни у области животне средине, у могућности су да директно допринесу унапређењу стања у овом сектору како кроз (секторске) експертизе својих организација тако и указивањем на специфичне проблеме са локалног нивоа имајући у виду да организације окупљене око Зелене столице долазе из целе Србије.

Како механизам практично функционише?
Имајући у виду велики број организација окупљених у Мрежи, а у циљу што једноставнијег начина комуникације у договору са Одбором формиран је координациони тим за директну комуникацију са секрертаром/ком Одбора. Координациони тим чине три организације: Млади истраживачи Србије, Центар модерних вештина и Београдски фоnд за политичку изузетност.
Након заказивања седнице, секретар/ка Одбора упућује позив и релевантна документа координационом тиму, који затим прослеђује позив на мрежу и у складу са како темом тако и достуступношћу представника организација делегира представнике на седницу или планирану активност Одбора.

Колико представника организација цивилног друштва може присуствовати састанку?
У циљу што ефикаснијег рада, седници Одбора присуствује до три представника, чланова Зелене столице. Присуство већег броја представника цивилног друштва, могуће је на јавним слушањима и/или тематским округлим столовима које Одбор организује.

Која су очекивања од представника Зелене столице на састанку и које су обавезе након истог?
Представници Зелене столице имају могућност да током састанка учествују у дебати, дају коментаре на теме које су на дневном реду, као и предлоге унапређења законских и подзаконских решења представљених на седници. Основна идеја и намера рада кроз овај механизам је да се народним посланицима, члановима Одбора, пружи стручна експертиза, дâ увид цивилног сектора, као и са локала.
Представници организација које су присуствовале састанку достављају координационом тиму извештај са седнице који се затим прослеђује свим чланицама мреже и објављује на сајту.

Осим учешћа на састанцима Одбора, које су још активности чланица Мреже?
Учешћем у раду овог механизма, чланице се срећу једном до два пута годишње како би додатно унапредиле унутрашње механизме функционисања, али и размениле све релеванте информације у вези са својим радом. Такође, мрежа се састаје како би договорила заједнички наступ и/или дала заједничке предлоге на унапређење законских решења, као што је био случај у фебруару 2016, када су након састанка и разговора са стручњацима организације окупљене око Зелене столице послале Одбору предлоге измена и допуна закона из области заштите животне средине који су били у процедури Народне скупштине. Ови коментари су разматрани и од стране надлежног Министарства, и о њима је разговарано на седници Одбора на ком је Министарство представљало предлоге измене и допуне закона.

На који начин организација може да постане чланица ове мреже?
Мрежа је отворена за пријем нових чланица које испуњавају критеријум препознатог и ангажованог рада у области животне средине. Заинтересоване организације попуњавају онлине формулар, који координациони тим оцењује са аспекта испуњености критеријума о ангажовању и стручности у области животне средине и потом обавештава кандидате о пријему у чланство.