Green deal и Зелена агенда за Западни Балкан

Тони Видан, потпредседник Европског бироа за животну средину (European Environmental Bureau) представнике Студијског путовања Екосистем програма са информисао је о стању политика Европске Уније по питању заштите животне средине, посебно се осврћући на Европски Green deal и Зелену агенду за Западни Балкан.

Тони Видан дугогодишњи је еколошки активиста који је своје прве активистичке кораке направио у оквиру антинуклераног ангажмана средином осамдесетих у СФРЈ у Загребу. Убрзо, потом, био је један од оснивача реномиране организације из Загреба, Зелене акције, а активно је учестовао на данас чувеној Земаљској конференцији у Рију 1992. године. Након оснивања Европске Уније активан је и у Саветодавном теле ЕУ – Еуропском господарском и социјалном одбору (EGSO), у којем су представници послодаваца, синдиката и осталих сегмената организованог цивилног друштва саветују тела Европске Уније у доношењу важних европских директива и политика.

Представницима цивилног сектора из Србије на почетку свог излагања представио је европску процедуру доношења одлука која обухвата три важна елемента структуре европског одлучивања – Европске комисије која је главна извршно тело које и предлаже и извшава легислативе, затим Европског парламента, гласа грађана Европске Уније, који доноси и потврђује нове европске политике заједно са Европским Саветом који представља глас чланица земаља Европске уније.

Teo Hrvoje Oršanić, – zavod za zaštitu prirode Slovenija

У овом процесу важно је истаћи да Европска комисија која је одговорна за израду предлога закона и политика то ради након свеубухватног консултативног процеса свих заинтересованих страна. Важан саветодавно место у изради предлога политика и директива имају Комитет региона коју предстваљу представници европских регионалних и локалних власти и Европски економски и социјални комитет (EESC, на хрватском EGSO) у којем Тони Видан активно учествује више од десет година.
Тони Видан је и потпредседник European Environmental Bureau, који уз Bankwatch Network, BirdLife International, Climate Action Network (CAN), Friends of the Earth Europe, Greenpeace, Heal, Naturfreunde, Transport&Environment и WWF чини GREEN 10 организација које активно и континуирано заговарају интересе заштите животне средине и биодеверзитета на нивоу Европске уније.

Иако као дугогодишњи еколошки активиста је био у ситуацији да у великом броју случајева не види резултате свог заговарања, Тони Видан, остаје позитиван по питању друштвеног активизма започевши своје излагање са чувеним цитатом Винстона Черчила из времена II светског рата “Кад си у паклу, ходај” истакао је да ипак види наду у могућност промене с обзиром да ће 2021. година остати упамћена као година у којој светска улагања у зелене пројекте надмашила улагања у индустрију употребе фосилних горива.

Green deal

Тони је једнако задовољан и ступањем на снагу Европског Зеленог договора (Green Deal) и великим бројем младих активиста активних у Европи у оквиру кампање средњошколаца Friday for Future.

Говорећи о Зеленом дилу он је истако да је он важан документ који је донела Европска Унија који има за циљ заустављање емисија гасова стаклене баште до 2050. године, економски развој који не треба да зависи од употребе ресурса и становништа да ни једна особа нити место треба да заостане за овим циљевима. Огромна финансијска средства Европске Уније биће опредељено према Зеленом договору што чини трећину укупних инвестиција Европске Уније од 1.8 трилиона евра. Дакле трећину од суме која ће бити инвестирана према Next Generation EU Recovery Плану, у седмогодишњем европском буџету.

ЗЕЛЕНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН

Зелена агенда за Западни Балкан (Green Agenda for the Western Balkans) предвиђена је Европским Зеленим дилом и повезана је са Економским и инвестиционим планом за Западни Балкан (Economic and Investment Plan for the Western Balkans) и њу су лидери западно балкански земаља (БиХ, Србија, Црна Гора, Албанија и Македонија) усвојили на самиту у Софији.
Тони Видан истиче да Зелена агенда за Зелени Балкан ни у једном свом реду не спомиње цивилно друштво и да је сам почетак рада на спровођењу ове агенде кренуо врло лоше. Наиме, од агенције која је за потребе одржавања Самита у Софији ангажована од стране ЕУ, касније је тражено да изради Акциони план за спровођење ове агенде који је врло лоше урађен и практично без икаквих консултација са заинтересованим странама. Ова агенција је касније основала Регионални савет за сарадњу (Regional Cooperation Council) које је тело за консултације за спровођење Зелене агенде, а заинтересоване стране су практично остале без свога саветодавног тела. Због овакве ситуације форум од десетак релевантних организација из Брисела и земаља западног Балкана упутили су коментаре на усвојени Акциони план komentar usvojenog Akcionog plana (на самиту земаља Западног Балкана одржаном на Брду код Крања, Словенија) и скренули пажњу Европској комији и основаном Регионалном савету за сарадњу да је текст недефинисан, донет свега две недеље пре његовог усвајања и да садржи циљеве који неће бити достижни нити остварени до краја трајања овог плана, који, при томе није ни овим планом ни дат.

ЕКО – СИСТЕМ програм

ЕКО-СИСТЕМ програм подржава реформе у заштити животне средине у Републици Србији активнијим укључивањем организација цивилног друштва (ОЦД) и других актера у друштву у спровођењу правних тековина Европске уније (ЕУ). Настао је у жељи Младих истраживача Србије (МИС) да помогну организацијама и удружењима у припремама за озбиљније подухвате и нове иницијативе у области заштите животне средине. Кроз развој организационих и финансијских капацитета, али и подстицањем сарадње унутар сектора заштите животне средине, њихова жеља је да организацијама цивилног друштва дају додатну покретачку енергију потребну за спровођење реформи у овој области. ЕКО-СИСТЕМ програм оснаживања представља главну компоненту пројекта ЕКО-СИСТЕМ: “Подршка реформама у заштити животне средине” који спроводе МИС уз подршку Шведске. Пројекат је почео у јануару 2020. године и траје три године. Зелена столица је једна од дванаест мрежа корисница овог програма.

За Зелену столицу Душко Медић