Јавно слушање: Ветрозаштитни појасеви

Одбор за заштиту животне средине организовао је 24, фебруара јавно слушање на тему Подизање ветрозаштитних појасева и заштита од ерозије. Јавно слушање је организовано у Малој цали Дома Народне скупштине.

Јавном слушању су присуствовали посланици и посланици чланови Одбора за заштиту животне средине, Зелене посланичке групе, надлежних министарстава, покрајинских секретаријара, градских институција, Покрета горана Србије, Покрета горана Воводине, ЈП Србија шуме, ЈП Војводина шуме, научни радници и професори релевантних факултета, представници локалних самоуправа, цивилног сектора и Зелене столице- мреже организација која учествује у раду Одбора.