Како се рециклирају фрижидери?

Ауторка: Сузана Обрадовић, Удружење рециклера Србије

Један бачен фрижидер има једнако штетан утицај на озонски омотач као издувни гасови једног аутомобила за годину дана. Овог податка би требало да се сетимо када нам фрижидер одслужи своје и размишљамо шта даље са њим.

У овом тексту које је припремило Удружење рециклера Србије у сарадњи са компанијом “Е-рециклажа” из Ниша, која се бави рециклажом електронског и електричног отпада на територији Србије, представљамо детаље у вези са рециклажом расхладних уређаја тј. фрижидера.

На које материјале се разлаже фрижидер када стигне у рециклажни центар?

Рециклажом фрижидера добија се: пластика, гвожђе, обојени метали – алуминијум и бакар, пур пена (изолациони материјал) и фреон. У њему може бити и стакла, гуме, сијалица, каблова.

Коју опасну материју фрижидер садржи па га након употребе зовемо опасним отпадом?

Гас фреон који ствара ефекат стаклене баште је веома опасан по животну средину јер трајно оштећује озонски омотач. Зато је важно правилном рециклажом издвојити фреон, не само из инсталације расхладног уређаја, већ и из изолационог материјала. За тај процес неопходна је висока технологија, која омогућава превођење фреона из гасовитог у течно стање, и потом његово сакупљање у одређене наменске судове. Осим за његово складиштење, такви судови се користе и за безбедан транспорт на трајно збрињавање.

Где се транспортује тај опасан гас?

Фреон се транспортује у постројење за трајно збрињавање фреона у Немачкој где се врши процес третмана при чему се од овог гаса добијају нове хемикалије које је могуће поново ставити у употребу. Тиме се затвара циклус односно од отпада се добијају нови производи који имају могућност употребе на начин безбедан за животну средину.

Шта се ради са другим деловима фрижидера?

Метали и обојени метали имају употребну вредност и висок ниво чистоће након третмана у постројењу, па су тражени производи у ливницама у Србији где се пласирају. Пластика се пласира на домаће тржиште и иде у извоз.

Рециклирано милион фрижидера

“Е-рециклажа” је у постројењу у Нишу рециклирала 500.000 расхладних уређаја у последњих 5 година користећи најсавременију технологију. У компанији претпостављају да су остали оператери извршили рециклажу још 500.000 расхладних уређаја у последњих 5 година користећи другачије технологије.

Где рециклирати?

Из године у годину грађани и компаније у нашој земљи су све одговорнији према животној средини. Све уређаје могу предати у најближи рециклажни центар, позвати рециклажни центар да преузме уређај на кућну адресу, или у продавници у којој купују нову технику распитати се да ли могу да предају дотрајали уређај за рециклажу. На ове начине уређаји који после употребе постају опасан отпад биће адекватно збринути и неће утицати негативно на животну средину и здравље људи.

Постројење за рециклазу фризидера у компанији Е-рециклаза