Милано, пример добре праксе управљања отпадом

Крајем новембра ГИЗ пројекат ИМПАКТ – Управљање отпадом и отпадним водама у Србији организовао је студијско путовање групе представника релевантних актера који се у Србији баве управљањем отпадом. Групу су чинили представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Покрајинског Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Привредне коморе Србије, као и представници комуналних предузећа из четири града/општине (Београд, Нови Сад, Крушевац, Суботица) са којима ГИЗ ИМПАКТ има сарадњу.

Студијско путовање имало је за циљ упознавања релевантних актера из Србије о принципима управљања комуналним отпадом у граду Милану, као једном од најбољих примера добре праксе у Европи, са посебним акцентом на прикупљање биоразградивог отпада и компостирања. Посета је организована у сарадњи са миланском компанијом за заштиту животне средине АМСА  (Azienda Milanese Servizi Ambientali) која је јавно предузеће за управљање чврстим комуналним отпадом. Првог радног дана организована је техничка тура о одвојеном сакупљању отпада и обилазак трансфер станице, а након тога и разговор са представницима компаније у циљу упознавања са начином пружања услуге сакупљања отпада у граду Милану.

Како је организовано сакупљање и одношење?

Компанија АМСА задужена је за сакупљање и одношење отпада у граду Милану и 12 општина у провинцији и покрива око 1.600.000 становника, од тога у самом граду око 800.000. У Милану је депоновање отпада укинуто 1997. године, а сам град данас је подељен на четири департмана (пункта за отпад) са четири рециклажна дворишта. Сав отпад који се не рециклира користи се за инсенерацију од које се добијају топлотна и електрична енергија. Током 2014. године сакупљено је 770.000 т отпада. Компанија поседује укупно 1.400 возила од чега 30% користи гас.

Сакупљање комуналног отпада у Милану се врши по принципу „на кућном прагу“ (од врата до врата). Предности оваквог сакупљања отпада су боља сепарација отпада и бољи квалитет отпада. Иако можда на први поглед чудно, позитивни ефекти хигијене при оваквом начина одношења отпада су видљиви јер отпад не стоји на улици. На фотографији испод, приказана је улица у резиедцијалном делу Милана у дану када се односи отпад. Овакав призор се може видети само пар сати док се отпад не однесе.

IMG_5741

Овако одвојен отпад је предност за општину јер се „чистији“ прослеђује даље што омогућава нову валоризацију и нови производ. Квалитет овако сакупљеног отпада за инсенерацију је 10-11.000 Ј, а некада нема потребе за претходним третманом пре исте јер је већ доброг квалитета.
Отпад се сакупља у пет одвојених фракција комуналног отпада у видно (бојом) обележене канте:
• беле канте: папир
• зелене канте: стакло
• браон канте: храна и биоразградиви отпад
• жуте кесе: ПЕТ и метал
• неутралне провидне кесе: мешани отпад

IMG_3951

За све могуће недоумице у вези са врстом отпада и одлагањем у одговарајуће посуде, грађани на посебној страници у оквиру сајта компаније АМСА могу пронаћи детаљна појашњења где се која врста одлаже.

За остале фракције кућног отпада као нпр. кабасти отпад постоји посебна служба која отпад односи гратис и долази по позиву. Опасан кућни отпад одлаже се: батерије у продавницама у за то предвиђене кутије; лекови у канте које се налазе при свакој апотеци (апотека плаћа таксу за одношење овог отпада и има обавезу да обезбеди специфичну канту из које није могуће извадити отпад, док комунално предузеће односи отпад).

Сакупљање се врши два пута недељно, и то тако што грађани вече пре одношења износе канте/кесе испред зграде. На улици не постоје кате/контејнери за одлагање отпада. Нпр. у делу Милана који је група посетила током студијског путовања папир и стакло се износе једном недељно – уторком, док се влажан/биоразградив отпад одности два пута недељно, а у међувремену је смештен у интерном одлагалишту који свака зграда има било у дворишту или у самој згради. Све кесе у које се одлаже биоразградиви отпад припремљен за компостирање су такође биоразградиве, а у складу са релевантним ЕУ захтевима. Додатна погодност коришћења кеса је што се канте не прљају, а станари (одређено лице) је задужено за прање истих, а не компанија. У саставу биотопада који грађани одвајају нешто мање од 4% није биоразградиво, односно погодно за компостирање.

IMG_3956

 

Изношење и одношење отпада обавља се одређеним данима од 7-9 часова, с тим да је у целом Милану (укључујући и периферију) сав отпад сакупљен до 11:30 часаова. Осим возила за појединачне фракције, постоје и возила са одвојеним преградама за симултано сакупљње по две фракције.

IMG_5767

За управаљање оваквим возилима (и превоз и сакупљање/убацивање отпада) углавном је потребна по једна особа, док су за већа возила, углавном су ангажоване по две. Возила за сакупљање и одношење углавном раде 6,5 сати дневно. Велики градови имају углавном за сваку фракцију отпада посебан камион/возило за сакупљање/одношење отпада, док у мањим градовима/општинама исти камион се користи у различитим зонама за различите фракције отада. У Милану око 30% возног парка који се користи у сврхе одношења отпада користи (метан) гас који се производи од сакупљеног биоразградивог отпада.

IMG_5751

Контрола квалитета

Контрола квалитета сакупљеног отпада се врши на лицу места (провидне кесе), а ангажовано је и 25 инспектора за контролу квалитета отпада, те уколико наиђу на неправилности – неодговарајуће време изношења или је отпад у одвојен на неодговарајући начин кажњава се скупштина станара (за неадекватну поделу отпада минимална казна је 50Еур, а максимална 400Еур уколико је отпад бачен несепарисан). Овакакв начин рада подржава 90% грађана, а идеја није да се делује репресивно.

Све кесе у којима се одлаже отпад су провидне што омогућава визуелну инспекцију при сакупљању. Уколико отпад није адекватно одвојен, пише се казна кућном савету. Свака зграда у оквиру кућног савета има особу која је задужена за одржавање хигијене зграде која је у исто време задужена за управаљање отпадом и која је за то плаћена од скупштине станара. Кесе за посебне фракције отпада купује скупштина станара која их касније дистрибуира станарима, док канте за одвојене фракције обезбеђује компанија АМСА, а купују се од таксе коју грађани плаћању за одношење отпада.

У самом Милану се више од 50% комуналног отпада раздвоји. Даља провера сакупљеног отпада се ради одвојено (100км од града) и део је АМСА, где се врши чишћење пре финалног слања у асоцијације за прераду посебних токова отпада – Национални конзорцијум амбалажера у чији састав улазе асоцијације за посебне врсте (стакло/папир/ПЕТ….). Просечно се сакупи око 95кг органског отпада по особи/гпд и то је само од фоод wасте (око 25% је из комерцијалног сектора, док је 75% из домаћинсава). Некомпостног материјала у кесама има мање од 4%.

Како је све почело?

У 2011. години сепарација отпада је била само 35%, док се 2012. кренуло са сакупљањем влажне фракције и било је потребно две године да се покрије цео град. На почетку увођења сакупљања влажне фракције компанија је поделила бесплатно браон канте за зграде од 120л и мале за куће од 35л. Додатно, становници зграда добили су канте за кухиње од 10л, и по 25 биоразградивих кеса које су једнократно достављне, а након тога грађани сами купују нове кесе које морају имати карактеристике (жигове) да су погодне за компостирање.
IMG_3954
Два месеца пре почетка сакупљања влажне фракциједостављени су информативни лифлети сваком домаћинству. Комуникација са грађанима: инфо о прикупљању влажне фракције биле су организоване кроз информативне постере, брошуре, налепнице на кантама, направљена је апликација за мобилни, а постављена је и wеб страница и отворен цалл центар, додатно спроведене су и обуке за децу у школама, као и дељени водичи за правилно одлагање отпада.

Цена

Просечна годишња цена сакупљања и одношења отпада у Милану је око 100-120 Еур по становнику, с тим да се обрачунава по принципу комбинације површине стана и броја чланова домаћинства (просечно око 55Еур/год по члану). Општина домаћинствима издаје једну фактуру (у јуну за наредних 12 месеци) за годишњи износ услуге, али је плаћање квартално.

 

Валентина Ђурета