На 14. седници Oдбора о Карпатској конвенцији

На Седници која је одржана 3. марта у Народној скупштини, под председавањем председника Одбора др Бранислава Блажића, разговарало се о потврђивању Предлога закона о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, који је поднела Влада Републике Србије као и о предлогу закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата.

Због недостатка времена, јер је истог дана у 10 сати свечано отворено пролећно заседање Народне скупштине, о оба ова предлога укратко је говорила Александра Дошлић, из Министарства за пољопривреду и животну средину, која је задужена за Карпатску конвенцију.

За дискусију се јавио Дејан Загорац, председник Еко центра, који је Седници присуствовао као представник мреже организација цивилног друштва Зелена столица. Он је присутне упознао са активностима невладиних организација у примени Карпатске стратегије, истакавши да је цивилни сектор од почетка укључен у процесе и догађаје везане за овај међународни уговор. Загорац је испред невладиног сектора подржао потврђивање протокола везаних за Карпатску конвенцију и додао да њихово усвајање отвара могућност за бољу сарадњу између земаља потписница.

Уследило је гласање, на коме су сви присутни подржали потврђивање протокола.
Следећа тачка дневног реда био је предлог посланика Ивана Карића да се организовања јавног саслушања на тему: Климатске промене као реалност у Србији и ЕУ – изазови, одговори, могућности. Посланик Иван Карић није присуствовао Седници па је предлог изнео председник одбора др Бранислав Блажић. Овај предлог, такође је једногласно усвојен.
Под тачком разно није било дискусије.