На 37. седници Одбора говорило се о никлу

У петак 6. децембра на 37. седници Одбора за заштиту животне средине у Народној скупштини Републике Србије представници Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања представили су редован тромесечни извештај.

Седници су, поред посланика, присуствовали и министар Проф. др. Милан Бачевић, државни секретар у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања Синиша Белиј и Томислав Шубарановић, председник општине Трстеник Мирослав Алексић и други.

Током седнице највише речи било је о експлоатацији никла на подручју Републике Србије а могла су се чути опречна мишљења. У уводном излагању министар Бачевић и други прдставници министарства изложили су тврдње да се на подручју општина Трстеник, Врњачка бања, Мокра гора и Топола врше искључиво примењена геолошка истраживања чији је циљ да се утврди да ли се руда никла налази на том подручју. Министар је додао да ће се тим истраживањем утврдити могуће постојање и других племенитих руда али одриче било какву могућност експлоатације док се се не испоштују законом прописане процедуре међу којима су израда Студије процене утицаја на животну средину на коју сагласност треба да да локална самоуправа.

Председник општине Трстеник изразио је сумњу у поштовање законске процедуре по којој је дозвола за истраживање обновљена и најавио да ће се општина Трстеник у вези овог питања обратити Управном суду.

DSC_0228 600x300

Такође током расправе присутни су изразили супротстављена мишљења у вези са штетом коју експлоатација и прерада руде никла може да изазове у животној средини. Посланике је такође интересовало да ли је предвиђенаизрада социолошке и/или економске студије утицаја које би показале како би отварање рудника никла могло да утиче на даљи развој пољопривредног подручја и да ли би такав један рудник заиста био економски исплатив.

Посланик и члан Одбора Иван Карић предложио је да се у јануару 2014. године у Народној скупштини одржи јавно слушање са овом темом што су присутни посланици усвојили.