Усвојен Национално утврђен допринос (НДЦ)

У уторак 12. септембра одржана је друга седница Националног савета за климатске промене. На дневном реду биле су актуелне информације из области климатских промена, извештај о ЦОП 26 као и припреме за ЦОП 27.

Национално утврђеног доприноса (НДЦ)

Министарство животне средине је обавестило присутне да је у складу са члановима 3. и 4. Споразума из Париза и ставовима 22. и 24. Одлуке 1. ЦП/21 ажурирани Национално утврђеног доприноса (НДЦ) усвојен од стране Владе РС и да је исти достављен Секретаријату Оквирне конвенције УН о промени климе.

У овом документу Србија повећава своје амбиције у погледу смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште за 13,2% у односу са ниво из 2010. године (односно 33,3% у односу на 1990. годину) до 2030. Материјалне штете изазване променом климе и екстремним временским догађајима у Србији у периоду 2015-2020. године процењене на најмање 1,8 милијарди евра, док су материјалне штете у периоду 2000-2015. године процењене на најмање пет милијарди евра.

Представница Зелене столице Ивана Јовчић поставила је питање да ли је  НДЦ израђен у складу са Нацртом Националног интегрисаног енергетског и климатског плана? Одговор званичника је био да јесте, у мери у којој је то било могуће, с обзиром на то да тај план још увек није усвојен.

На састанку је подељена и информација да Министарство животне средине ускоро планира да достави Влади РС Стратегију нискоугљеничног развоја са Акционим планом, и да ће наставити са израдом Програма прилагођавања на измењене климатске услове. Планирају да Програмом прилагођавања буде готов до краја текуће године.

Извештај са COP 26:

Учесници састанка су имали прилику да се упознају са информацијама са прошлогодишњег COP 26. Подсетили су да је Србија подржала следеће иницијативе:

  • Иницијативу за глобално смањење емисија метана, чији је циљ да до 2030. године колективно смање глобалне емисије метана у свим секторима за најмање 30% у односу на вредности из 2020. године. У Министарству кажу да је укључена и пољопривреда.
  • Декларацију лидера из Глазгова о шумама и коришћењу земљишта, чији је циљ колективно деловање како би се зауставио, успорио губитак шума и деградација земљишта до 2030. године, уз истовремени одрживи развој и промоцију трансформације руралних подручја. и
  • Иницијативу светских лидера за агенду напретка (Бреактхтоугх Агенда) чији је први корак успостављање глобалних циљева који треба да доведу да чисте технологије и одржива решења постану најисплативија, најприступачнија и најпривлачнија решења за декарбонизацију сектора производње електричне енергије, путног саобраћаја и водоника (РС је подржала све сем дела за производњу челика).

COP 27

Овогодишњи COP 27 се одржава у Египту. Министарство животне средине заједно са УНДП планира да у последњој недељи октобра организују конференцију Разговори о климатским променама у сусрет наредном COP-у.

Закон о климатским променама

Што се тиче Закона о климатским променама учесници састанка су упознати са динамиком израде подзаконских аката. До сада су усвојени

  • Уредба о врстама и активностима и гасова са ефектом стаклене баште и Правилник о верификацији и акредитацији верификатора извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште.
  • Чека се објављивање у Службеном гласнику Правилника о подацима о економичности потрошње горива и емисијама CО2 из нових путничких возила.
    Израђени су и послати на мишљење релевантним актерима и Уредба о врстама података, органима и организацијама и другим физичким и правним лицима која достављају податке за израду Националног инвентара GHG као и Правилник о садржини Инвентара GHG и извештаја о инвентару гасова са ефектом стаклене баште.

Надлежни још увек нису почели да раде на Правилнику о мониторингу и извештавању.

Важне информације

Након постављеног питања представнице Зелене столице: „Докле се стигло са израдом Локалних планова за адаптацију на климатске промене и Локалних планова ниско-угљеничног развоја?“ Одговорено је да се у Смедереву, Ужицу, Новом Саду, Ваљеву, Пироту, Врању, Нишу, Крушевцу, Крагујевцу и Краљеву ради на изради ових планова. Из ових података се види да остаје још велики број градова и општина који треба да израде овакве планове.

Записник са седнице можете преузети овде