Надлежност и капацитети локалне самоуправе и организација цивилног друштва за примену европских стандарда у области животне средине