Натура 2000 доноси користи за економију и друштво

Сигурно сте и ви искусили онај познати језички проблем који се јавља када користите неки термин дуго и често на енглеском и чини вам се да је то најразумљивија ствар на свету. А онда га преведете на српски, почнете да изговарате и осећате да ту нешто не штима. Услуге екосистема!!! Када вам неко каже “ecosystem services” то је тако логично и јасно. А кад вам каже услуге екосистема онда се (док климате потврдно главом) питате: услуге кога, чега?!
Иза помало рогобатног назива крије се тако једноставна ствар. Шума је екосистем. Које нам то услуге она пружа? Дрвна маса, коју добијамо сечом шума, користи се за огрев али и као основа за даљу производњу. Шуме су веома значајне за локалну климу јер утичу на влажност ваздуха, температуру и ветрове. У шумама се могу наћи бројне јестиве печурке као и шумско воће. Контролисан лов животиња које живе у шумама може да донесе доста користи локалном становништву. Осим тога, шуме имају улогу у заштити околних насеља од олујних ветрова, смањују површинску ерозију, смањују количину загађујућих материја у ваздуху што има повољан утицај на здравље људи.
Бара је екосистем. Баре се називају “бубрези планете” јер веома ефикасно пречишћавају воду. Оне су такође резервоари подземних вода а и сакупљају воду током кишних периода. Богате су рибом, значајне су у одбрани од поплава и у спречавању ширења инвазивних страних врста. Вода и занимљиве биљне и животињске врсте су привлачни туристима тако да су баре погодне за развој туризама и рекреације.
Екосистеми, попут тресетишта и старих шума, су складишта угљеника који је апсорбован годинама. Уништавање ових екосистема доприноси ослобађању угљеника у атмосферу и негативно утиче на климатске промене.

У храстовим шумама Обедске баре (будуће НАТУРА 2000 подручје) локално становништво узгаја свиње. Свиње се хране жиром и другим шумским производима.

У храстовим шумама Обедске баре (будуће НАТУРА 2000 подручје) локално становништво узгаја свиње. Свиње се хране жиром и другим шумским производима.

И река је екосистем. И пашњацињаци су екоситеми. Постоји велики број различитих екосистема и набрајање њихових услуга је преопширно за један блог. Нећемо вас затрпавати информацијама али верујемо да ћете ускоро почети да размишљате о екосистемима….одакле долазе намирнице, на пример, за вашу салату (биљке, уља, со…) и који су вам то екосистеми пружили услугу?

НАТУРА 2000 је мрежа заштићених подручја и као таква она је један огроман скуп екосистема. Користи које имамо од НАТУРА 2000 су од великог значаја за економију и друштво европских земаља. У процесу процене социо економских вредности и користи од подручја НАТУРА 2000 веома је битно укључити јавност: пољопривреднике, власнике земљишта, удружења грађана која се баве заштитом животне средине, ловачка и риболовачка удружења, туристичке асоцијације, младе итд. Процес укључивања јавности треба планирати и стручно водити. Јер, оно што је социо економска корист за једну групу за другу групу може представљати трошак! Стога, треба саслушати и размотрити мишљење свих страна. Европска комисија је покренула низ пројекaта који имају за циљ процену користи од мреже НАТУРА 2000 и ради се интезивно на промоцији ових користи.

Према истраживањима 50 - 70 000 врста биљака се користи у традиционалној или савременој медицини

Према истраживањима 50 – 70 000 врста биљака се користи у традиционалној или савременој медицини

Ево неколико примера:
– Трогодишњи пројекат, покренут 2011. године, који ће реализовати стручњаци Универзитета у Сареју (Surrey), има за циљ да објасни и докаже како певање птица утиче на људску креативност и благостање. Студија која ће бити спроведена у оквиру пројекта, испитаће какав психолошки утицај има песма птица, укључујући и птице подручја НАТУРА 2000, на људе. Ово истраживање наставак је претходних која су јасно показала да природно окружење има позитивне утицаје на психу људи.
Холандски институт за животну средину је спровео процену користи које НАТУРА 2000 има за Холандију. Истраживање је обухватило сва подручја НАТУРА 2000 у овој земљи. Прво су одређене просечне вредности ЕУР/ хектар/ година за различите користи које НАТУРА 2000 подручја обезбеђују, на основу постојећих информација из литературе. Након тога проширена је листа користи, прикупљени детаљи са самих подручја, урађена анализа. Резултати: користи које доноси еколошка мрежа НАТУРА 2000 у Холандији су процењене на 4000 ЕУР/ хектар/ година. Рекреација, туризам, као и друге услуге екосистема су важни делови ових користи. Током анализе урађена је и приоритизација користи, тако да је показано да услуге снабдевања нису толико битне за Холандију!
– Власници земљишта у Летонији су искористили потенцијал НАТУРА 2000 подручја и промовисали га. Схвативши да постоји потенцијал на подручју, земљовласници у Летонији су се самоорганизовали и ревитализовали баре и мочваре, на којима је потом урађена реинтродукција водоземаца карактеристичних за тај крај. Земљовласници су, потом, организовали туристичко рекреативну понуду и промовисали је.

Надамо се да смо до сада успели да вам приближимо концепт еколошке мреже НАТУРА 2000. Наш следећи текст ће бити о НАТУРА 2000 у Србији.