НАТУРА 2000 у бројкама

Неки верују да новац покреће све(т). Ми у то не верујемо али знамо да је неопходно агрументовано (што у великом броју случајеве значи у бројкама) заступати ставове. Наш став је да природне ресурсе и вредности треба чувати и сачувати. Европска еколошка мрежа Натура 2000 је један механизам за то. Захваљујући колегама из WWF и Европског форума за станишта, представљамо вам вредности Натура 2000 у бројкама.

• Површина Натура 2000 у Европи (27 земаља чланица): 26 000 заштићених поручја, 17,5% територије Европе (веће од Немачке, Пољске и Чешке заједно).
• Укупне процењене инвестиције потребне за управљање мрежом: 5,8 милијарди евра годишње (0.03 евра по ЕУ грађанину дневно).
• Користи које долазе од Натура 2000: 200 до 300 милијарди евра годишње (одговара 1,7% до 2,5% европског БДП). Ова процена укључује користи од складишћења угљеника, одводњавање и пречишћавање воде, превенција еколошких катастрофа, туризма и рекреације итд.
• Посетиоци: на Натура 2000 подручјима годишње се оствари 1,2 до 2,2 милијарди “визиторских дана”, обезбеђујући користи од рекреације које се процењују на 5-9 милијарди евра годишње.
• Новац који посетиоци Натура 2000 подручја троше има директан и индиректан економски утицај од око 50-85 милијарди евра, од чега око 8 милиона иде на плате запослених.

Фото: Priceless-Обедска бара, будуће Натура 2000 подручје (Млади истраживачи Србије)

Фото: Priceless-Обедска бара, будуће Натура 2000 подручје (Млади истраживачи Србије)

• Тренутна финансијска подршка ЕУ за Натура 2000 покрива 10 до 20% потреба.
35% од укупних трошкова за Натура 2000 су неопходни за пољопривреду (велики део Натура 2000 подручја су пољпривредне површине и зарад очувања пољопривредницима се дају субвенције)
• Губитак биодиверзитета и повезаних услуга екосистема, између 2000. и 2050. године могао би да “кошта” око 7% од БДП 2050. године.
35% послова у земљама у развоју и 7% послова у ЕУ зависе од услуга екосистема.

Ово су само неки од података који су приказани у студијама о трошковима и користима Натура 2000. Европска комисија подржава истраживања која се баве услугама екосистема у оквиру подручја Натура 2000. Као што сте приметили термин “услуге екосистема” је све више у употреби. У наредном тексту ћемо покушати да објаснимо шта те услуге подразумевају и које користи имамо од њих.