Одржана 23. седница одбора

Представници механизма Зелене столице учествовали у раду двадесет и треће седнице Одбора за заштиту животне средине. Ова седница је одржана 18. јула и на дневном реду је била информација о раду Министарства заштите животне средине за период фебруар, март и април 2019. године.

Седницом је председавала нова председница одбора Маја Гојковић која је на самом почетку искритиковала Министра заштите животне средине који није дошао да представи и брани извештај Министарства. Из тог разлога Председница је предложила да представници Министарства „не препричавају написани извештај као што је то уобичајено“ већ је дала посланицима и посланицама могућност да они постављају питања и да се сам извештај представи Интерактивно.

Прво питање је поставио посланик Љубинко Ракоњац који је питао зашто извештај не обухвата нормални тромесечни период од јануара до марат већ почиње од фебруара? Након њега је посланица Нада Лазић врло темељно дискутовала о извештају поставивши велики број питања. Као најзначајнија и чланицама механизма најбитнија ми издвајамо: Који су акти у процедури? Када ће ићи измене Закона који су у извештају поменути? Да ли је због смањивања шумског фонда у Војводини дошло до померања коридора птица селица у вези са директивом о стаништима? Који је разлог за измену правилника и зашто нема анализе примене истих? Када ће бити формирана агенција за хемикалије? Докле ћемо јачати капацитете и дозвољавати да нам кадар одлази? Колико уопште Министарству недостаје запослених јер без инспекције нема имплементације Закона? У извештају се спомиње Имплементациона агенција, да ли постоји простора у буџету за исту? Шта се дешава са завршетком изградње депоније у Инђији? Такође, посланица Лазић је најавила да ће поводом њене иницијативе Одбор за пољопривреду у септембру организовати јавно слушање на тему стања вода у Србији.

Посланица Ивана Николић се у доста оштром тону интересовала за пројекат Екотане на општини Уб који предвиђа складиштење опасног отпада. Бorka Грубор је поставила питања у вези санације депоније у Зајачи где је након раскида уговора о санцији све потпуно замрло.

Маја Гојковић је информисала чланове и чланице одбора у вези са ситуацијом у рециклажној индустрији и уопште у области управљања отпадом. Напоменула да је одржала неколико састанака са представницима Удружења Рециклера Србије, који имају дуговања према банкама због заостајања државе у исплатама послова за рециклирање. Навела је да удружење чини око 16 000 запослених, од чега преко 6000 сакупљача секундарних сировина и да проблеми који их муче имају важну социјалну димензију. Многима од њих прети отпуштање јер су им фирме у великим финансијским пробелмима због дуга државе. Што се тиче Законодавне активности Маја Гојковић је позвала Министарство да ургентно организује јавну расправу за Нацрт закона о климатским променама и да што пре поднесе Предлог закона у скупштинску процедуру.

Нако тога је Секретар Министарства заштите животне средине Бранислав Атанасковић навео да су вођени разговори са министром финасија. Такође је рекао да се се воде преговори да се Удружење исплати из текуће буџетске резерве и да је Министарство финансија упознато са тим. Обећао је да ће дуго очекивани Предлог закона о климатским променама бити у скупштинској процедури до краја текуће године.

У другом кругу питања представници механизма Зелене столице су добили реч. Захваливши се на позиву и наставку укључивања овог механизма и након промене Председнице одбора поставили су неколико питања. Похвалили процес консултација које је Министарство организовало у сарадњи са Архус центрима и уз подршку Мисије ОЕБС, а вези са Нацртом измена и допуна закона о процени утицаја на животну средину и Нацрта измена и допуна Закона о стратешкој процени утицаја. Поставили су питање да ли ће Министарство ускоро покренути јавну расправу, како би се прижила могућност ОЦД да доставе коментаре и у писаном облику? Такоже, интересовало их је када ће ови Закони ући у скупштинску процедуру јер се много касни. Иначе још је у плану Министарства за 2018. било предвиђено усвајање ових закона. У вези са питањем које је поставила и посланица Нада Лазић њих је интересовало да ли ће бити дат на увид јавности предлог преговарачке позиције за ЕУ Директиву о стаништима?
Затим се у расправу укључио и Државни секретар Министарства, Владимир Џамић који је подржао предлог Председнице и навео је ће одговоре на питања са седнице Одбора чланови добити писаним путем, најкасније у року од недељу дана.

Оно што ће сигурни смо у то бити важно и за члановице наше мреже а то је да је Одбор на предлог Председнице формирао Радну групу за представке грађана. До сада је одбор само информисао друге институције и органе власти о представкама које су му упућене а сада формирањем ове радне групе жели да унапреди њихово праћење и реализацију. У радну групу су изабране посланице Снежана Богосављевић Бошковић, Нада Лазић и Александра Јевтић.
Након исцрпне дискусије чланови Одбора усвојили су Информацију о раду Министарства заштите животне средине за период фебруар, март и април 2019. године.

Седници су присуствовали следећи посланице и посланици Маја Гојковић, Ивана Николић, Милена Турк, Радослав Цокић, Жарко Богатиновић, Нада Лазић, Борка Грубор, Снежана Богосављевић Бошковић, Душко Тарбук, др Љубинко Ракоњац, Борисав Ковачевић, Јасмина Каранац и Александра Јевтић.