Одржане 14. и 15. седница одбора

Четрнаеста и петнаеста седница Одбора за заштиту животне средине одржане су 2. и 5. октобра у Дому народне скупштине. Ове седнице су заказане, јер су се дневном реду Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине се нашло више предлога закона које је поднела Влада. У име Владе предложене Законе је образлагао Министар Горан Триван. На дневном реду су били Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и очувања природе, Закон о потврђивању Споразума о очувању  водених станишта афричко-евроазијских миграторних птица, Протокол о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, Споразум о очувању популације слепих мишева у Европи.

Министар је о изменама и допунама Закона о заштити животне средине истакао да је за овај закон битан за боље коришћење јавних средстава из претприступних фондова Европске уније (IPARD 2), као и јавних средстава буџета Републике Србије (Зеленог фонда), намењених за ову област. Такође је навео да је Влада усвојила 2013. критеријуме за избор приоритета инфраструктурних пројеката и то су исти критеријуми као и за добијање средстава из “Зеленог фонда”.

Тања Петровић је поставила питање у име механизма “Зелене столице” наводећи да је у образложењу Закона наведено да нису потребна додатна средства за спровођење овог Закона, а зна се да ће инспекција имати већи обим посла. Кључно је питање да ли ће инспекција моћи да обавља тај посао и да ли се предвиђа подизање капацитета иснпекцијске службе?

Министар је одговорио да је један од главних алата за спровођење политика Животне средине управо инспекција. “Наша је амбиција да повећамо капацитете инспекције али ће то зависити од Министарства финансија.”

У вези споразума са Хрватском Министар је навео да морамо успоставити још боље односе и да је сарадња са свим суседима области животне средине важан алат за квалитетну међудржавну сарадњу. Додао је да постоји воља обе стране да се сарађује на пољу заштите животне средине и да ће се та сарадња интензивирати након потписивања формалних докумената.  Истакао је да се често са хрватске стране напомиње да је дефинисање границе проблем али Министар сматра да је то разлог више да се овој области посвети дужна пажња јер “шта има везе да ли ће границе ићи на ову или ону страну када је то све део једног екосистема и ми треба да га заштитимо и то треба да нас спаја.”

У вези Предлог закона о потврђивању Споразума о очувању водених станишта афричко-евроазијских миграторних птица, Министар је додао да је доношење овог закона веома важно због разноликости биодиверзитета који Република Србија поседује. Oд укупног броја миграторних врста птица водених станишта (255) које се налазе на листи AEWA споразума, у Србији се гнезди, зимује или мигрира преко њене територије 125 врста. Од тога је, према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, чак 105 врста птица на листи строго заштићених врста, а 14 je на листи заштићених. Србија је једно од 40 најбогатијих подручја диверзитета на свету.  Због тога је за Републику Србију, као гнездилишну територију, миграторни коридор и зимовалиште за птице водених станишта, од великог интереса да потпише Споразум. Некада се суочавамо са хорором убијања тих птица. Наша љубав треба да буде посвећена овом делу природе. Потребна је озбиљнија заштита мочварних и барских подручја.

Посланица Нада Лазић је поставила питање колико заштићених мочварних подручја у Србији има, јер она има информацију да је то осам у Војводини и два у остатку Србије?  Истакла је да постоје урађени планови за још неколико заштићених подручја али Министарство пољопривреде не даје своје мишљење и тиме спречава усвајање. Министар је рекао да је тачан податак и да он мисли да треба да их буде више. Сматра да ће се са Министарством пољпопривреде овај проблем “откочити”. “Мене ова тема јако занима и за мене је то једно од најважнијих питања.”

У презентацији предлог закона о потврђивању Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата министар је истакао да треба да учествујемо у свим регионалним споразумима и имамо капацитета да будемо перјаница. Протокол је потписан још 2014. године, а овом одредбом, предвиђено је унапређење и лакша сарадња у циљу развоја одрживог теретног и путничког саобраћаја и пропратне инфраструктуре на подручју Карпата, речено је на седници. Протокол садржи и читав низ одредби које се односе на специфичне мере које би државе уговорнице требало да предузму на овом плану, те одредбе о имплементацији, мониторингу и процени.

Нада Лазић је подсетила да смо ми као земља усвојили Карпатску конвенцију и навела је да је Фрушка Гора угрожена, да у подножју постоји пилана што никада до сада није био случај и да буја амброзија. “Кажем то због тога што ви постављате менаџмент Националног парка и потребно је да упутите инспекцију да провери ове наводе.” Истакла је да се мора субрзано радити на саобраћајној обилазници и да се Фрушка гора мора ослободити саобраћаја тешких камиона. На жалост, констатовала је,  то и даље није приоритет ове Владе.  Њена молба, са аспекта заштите је била, да се помогне и подигне видљивост свих ових проблема да се не би направила још већа штета. Министар је одговорио да су се и прошли пут позабавили наведеним проблемима на Фрушкој Гори али да нису добили задовољавајуће одговоре.

Говорећи о предлог закона о потврђивању Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи. Министар је рекао да су слепи мишеви јадан од најважнијих индикатора стања животне средине код нас. Објаснио је да у Србији станује 52 врста слепих мишева и да их се више живи у градовима. Навео је да су они дивна и важна створења у читавом ланцу биодвиверзитета. Зато је од изузетног значаја ради очувања биодиверзитета Републике Србије, да се овај закон донесе, те да је веома важно да се и грађани едукују по овом питању.

Тања Петровић је навела да је нас из “Зелене столице” обрадовао дневни ред, јер сматрамо да је ратификација свих ових докумената важна за већу заштиту природе!

Посланик Драган Јовановић поставио је поново питање Министру о хапшењу директора Марковића из аустријске компаније АСА. Поновио је да је чуо Министрову инсинуацију да је та компанија складиштила радиоактивни отпад.

15. седница Одбора

На 15. седници се расправљало о амандманима који су поднети на предлог Закона о заштите животне средине. На предлог овог Закона поднето је укупно 402 амандмана, од тога 25 на назив Предлога закона, 117 на члан 1. Предлога закона, 126 на члан 2. Предлога закона, 126 на члан 3. Предлога закона и осам на члан 4. Предлога закона. Влада Републике Србије је прихватила 3 амандмана.

Гордана Чомић је исказала забринутост због предложеног начина гласања. “Ми треба да се обратимо колегијуму Скупштине и да они донесу одлуку како да радимо.” Одлука да о амандманима гласамо групно није по пословнику. Исказала је своје мишљење да је овај предлог неприхватљив за рад одбора али и да не сматра да треба да се блокира рад одбора гласањем о сваком амандману појединачно. Истакла је да је потребно упутство како да се ова ситуација реши.  “Није добро да се данас сложимо да кршимо процедуру а када неко други крш процедуру да нам се то не свиђа.” Наставила је са тим да њен предлог није критика на рачун председнице, нити секретарке одбора али да о овој теми мора да се говори.

Марија Јањушевић је дискутовала о амандманима посланичке групе “Двери”, а Нада Лазић је затражила од чланова и чланица Одбора конструктивност и истакла да је “игранка” са амандманима само у функцији развлачења времена. “Апелујем да будемо конструктивни и да добијемо законе који су спроводиви.”

Од 402 поднета амандмана, Одбор и Влада прихватили су три амандмана поднетa на Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине.

Овим седницама је присуствовало 11 чланова и чланица Одбора. У име механизма “Зелене столице” 14.  -ој седници су присуствовали Братислав Попрешић (Крушевачки еколошки центар), Тања Петровић (МИС) и Небојша Цветковић (Зелени Копаоник), а на 15. – ој седници Јелена Мићић (МИС).

Видео снимак 14. седнице

Видео снимак 15. седнице